Show simple item record

Stress resistance of PHA accumulating bacteria against conditions associated with gastrointestinal tract

dc.contributor.advisorObruča, Stanislavcs
dc.contributor.authorKovářová, Radkacs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:50:05Z
dc.date.available2019-06-14T10:50:05Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationKOVÁŘOVÁ, R. Stresová odolnost PHA akumulujících bakterií vůči podmínkám v gastrointestinálním traktu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2019.cs
dc.identifier.other115868cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/173471
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá stresovou odolností bakterií produkující PHA vůči nepříznivým podmínkám v gastrointestinálním traktu. Za tímto účelem byly zvoleny dva bakteriální kmeny jako modelové mikroorganismy. Cupriavidus necator H16 produkující PHA a její mutantní kmen Cupriavidus necator PHB-4 bez schopnosti akumulace PHA. Pro experimentální část byly nejprve vybrány tři šťávy o různých koncentracích, konkrétně žaludeční, žlučová a pankreatická. Dále byla stanovována viabilita stresovaného bakteriálního kmene pomocí plotnové metody a průtokového cytometru. Mezi další využité metody patří antimikrobiální testy. První z těchto testů byla použita agarová difúzní metoda, díky které byly stanoveny a porovnány velikosti inhibičních zón. Poslední metoda, která byla provedena, je bujónová diluční metoda, sloužící k porovnání absorbancí čistých bakteriálních suspenzí a stresovaných suspenzích s danou šťávou o určité koncentraci. Z výsledků je patrné, že produkce PHA představuje v kontextu expozice stresovým podmínkám gastrointestinálního traktu především nevýhodu pro akumulující bakteriální kmen.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on stress resistance of PHA accumulating bacteria against unfavourable conditions associated with gastrointestinal tract. Two bacterial strains were chosen as model microorganisms for this purpose. Cupriavidus necator H16 producing PHA and its mutant strain Cupriavidus necator PHB-4 without the ability of PHA accumulation. Firstly, three gastrointestinal juices of different concentrations were chosen for the experimental part, namely gastric, bile and pancreatic juices. The stressed bacterial strain was then determined using a spread plate method and a flow cytometry. Other methods used include antimicrobial tests. The agar diffusion method was first tested to determine the size of the inhibition zones. The last method that has been performed is the broth dilution method, which serves to compare the absorbance of pure bacterial suspensions and stressed suspensions with the given juice of a certain concentration. The results show that the production of PHA represents a disadvantage in context of conditions associated with gastrointestinal tract of accumulating bacterial strain.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectCupriavidus necatorcs
dc.subjectpolyhydroxyalkanoáty (PHA)cs
dc.subjectšťávy gastrointestinálního traktucs
dc.subjectprůtokový cytometrcs
dc.subjectantimikrobiální testycs
dc.subjectCupriavidus necatoren
dc.subjectpolyhydroxyalkanoates (PHA)en
dc.subjectjuices from the gastrointestinal tracten
dc.subjectflow cytometryen
dc.subjectantimicrobial testsen
dc.titleStresová odolnost PHA akumulujících bakterií vůči podmínkám v gastrointestinálním traktucs
dc.title.alternativeStress resistance of PHA accumulating bacteria against conditions associated with gastrointestinal tracten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-11cs
dcterms.modified2019-06-11-18:22:42cs
thesis.disciplineChemie pro medicínské aplikacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid115868en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 06:18:40en
sync.item.modts2020.04.01 00:57:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeNováčková, Ivanacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen) doc. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr. (člen)cs
but.defencePekař: Použité trávicí šťávy byly reálné či umělé? Márová: Produkují některé probiotické bakterie PHA? Jaký je obecnější význam a aplikační potenciál vaší práce? Jak hodnotíte jednotlivé stresové faktory? Jaký vliv mělo pH?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record