Show simple item record

Preparation of chitin film

dc.contributor.advisorAbdellatif, Abdelmohsanen
dc.contributor.authorDebnáriková, Michaelaen
dc.date.accessioned2019-06-14T10:50:05Z
dc.date.available2019-06-14T10:50:05Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationDEBNÁRIKOVÁ, M. Příprava chitinových filmů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2019.cs
dc.identifier.other115983cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/173473
dc.description.abstractPredložená bakalárska práca sa zaoberá extrakciou, čistením, rozpúšťaním a prípravou filmu na báze chitín/ polyvinylalkoholu (PVA). Čistý chitín bol úplne charakterizovaný rôznymi metódami, ako je potenciometrická titrácia, FT-IR, TGA, XRD, SEM a pevná NMR. Rozpustnosť a čistota extrahovaného chitínu sa skúmala a hodnotila meraním obsahu proteínov, pomocou reológie a skúmaním času potrebného na rozpustenie. Filmy chitín / PVA boli pripravené použitím rôzneho pomeru roztoku chitínu a PVA. Merané a vyhodnotené boli morfológia povrchu, reologické a mechanické vlastnosti filmu.en
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the extraction, purification, dissolution and preparation of film based on chitin/ polyvinyl alcohol (PVA). The pure chitin was fully characterized by different techniques like potentiometric titration, FT-IR, TGA, XRD, SEM and solid NMR. The solubility, purity of extracted chitin was investigated and evaluated by measuring the protein percent, rheology, and time need for dissolution. The chitin/PVA films were prepared using different ratio between chitin and PVA solution and film was prepared by casting method. The surface morphology, rheological and mechanical properties of the film were measured and evaluated.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectChitinen
dc.subjectPolyvinylalkoholen
dc.subjectfilmen
dc.subjectreologické vlastnostien
dc.subjectChitincs
dc.subjectPolyvinyl alcoholcs
dc.subjectfilmcs
dc.subjectrheological propertiescs
dc.titlePříprava chitinových filmůen
dc.title.alternativePreparation of chitin filmcs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-11cs
dcterms.modified2019-06-12-09:41:30cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid115983en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 10:03:43en
sync.item.modts2020.03.31 07:06:37en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeAbdelrahman, Rashaen
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (předseda) prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen) doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Tvrdík, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka stručně v anglickém jazyce prezentovala podstatné výsledky své bakalářské práce. Odpověděla na otázky oponenta i na otázky komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record