Show simple item record

Photonic Services Testbed

dc.contributor.advisorHorváth, Tomášcs
dc.contributor.authorKubica, Matějcs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:50:22Z
dc.date.available2019-06-14T10:50:22Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationKUBICA, M. Testovací polygon fotonických služeb [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.cs
dc.identifier.other118046cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/173536
dc.description.abstractBakalářská práce pojednává v teoretickém rozboru o problematice optické kabeláže a jejího svařování a rozvodu. V práci jsou rozebrány základní rozdíly mezi různými druhy optických vláken. Důraz je poté kladen na vlákna jednovidová a jejich standardizaci. V návaznosti se práce věnuje různým technikám spojování optických vláken a rozvodu kabeláže uvnitř budov. V praktické části je popsána realizace jednotlivých propojů s naměřenými hodnotami útlumů jednotlivých svárů. Následně je popsáno zapojení jednotlivých vláken do portů optických van. Zapojení je poté kompletně zdokumentováno a na vybraných vláknech jsou poté realizovány dané služby.cs
dc.description.abstractBachelor thesis focuses on the theoretical analysis of optical cables and it‘s fusion splicing and distribution. This thesis deals with basic difference between different types of optical fibers. Importance is put on singlemode fibers and it‘s standardization. Following by analysis of different techniques of uniting optical fibers and distribution of cables inside buildings. In the practical part the realization of individual joints with measured values is described. Next part describes connection of individual fibers into optical bath. This connection is completely documented and certain services are realized on selected fibersen
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOptické vláknocs
dc.subjectstandardycs
dc.subjectkonektorycs
dc.subjectsvařovánícs
dc.subjectrozvod optické kabelážecs
dc.subjectOptical fiberen
dc.subjectstandardsen
dc.subjectconnectorsen
dc.subjectfusion splicingen
dc.subjectdistribution of optical cablesen
dc.titleTestovací polygon fotonických služebcs
dc.title.alternativePhotonic Services Testbeden
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-12cs
dcterms.modified2019-06-13-07:30:45cs
thesis.disciplineTeleinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid118046en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.27 04:57:21en
sync.item.modts2020.04.27 04:15:32en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeŠkorpil, Vladislavcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D. (místopředseda) Ing. Tomáš Horváth, Ph.D. (člen) Ing. Martin Rajnoha (člen) Ing. Jiří Mekyska, Ph.D. (člen) Ing. Michal Polívka, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Otázky oponenta: Na straně 14 tvrdíte, že jednovidová vlákna jsou značně dražší než mnohovidová. Uveďte příklad z ceníku. Nebylo by tedy lepší použít ve Vašem polygonu mnohovidová vlákna, když vzdálenosti nejsou velké? Co Vás vedlo k netradiční formě vztahu (4.1)? Uveďte, kde se nacházejí uvažované výkony. Otázky komise: Proč jste nesvařil znovu oranžové vlákno, když má takový útlum?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record