Show simple item record

Analysis of Ventricular Repolarization Parameters

dc.contributor.advisorHejč, Jakubcs
dc.contributor.authorAbbrent, Jakubcs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:50:32Z
dc.date.available2019-06-14T10:50:32Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationABBRENT, J. Analýza parametrů komorové repolarizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.cs
dc.identifier.other118302cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/173616
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá analýzou parametrů popisujících repolarizační fázi srdečních komor na experimentálních záznamech EKG. V úvodu teoretické části jsou zahrnuty informace o elektrofyziologii srdce, základním principu EKG a buněčné podstatě vzniku T vlny. Další kapitola se zaměřuje na metody, které se používají pro analýzu komorové repolarizace, především na morfologické parametry zahrnující analýzu hlavních komponent (PCA). Následně je v práci popsána databáze experimentálních signálů EKG získaných z izolovaných králičích srdcí. V praktické části této bakalářské práce jsou implementovány algoritmy morfologických parametrů na experimentální EKG záznamy. Samotná implementace algoritmů je realizována až po počáteční úpravě dat. Poté je provedena analýza vztahu morfologických a hemodynamických parametrů, která je vyhodnocena pomocí statistické analýzy.cs
dc.description.abstractThis bachelor’s thesis deals with the analysis of ventricular repolarization parameters on experimental ECG records. In the beginning of the theoretical part there are included information about heart electrophysiology, fundamental principle of ECG and cellular basis of the T-wave formation. Next chapter is focused on methods used for the analysis of ventricular repolarization, especially spatial parameters including principal component analysis (PCA). Then, in the thesis, there is described the database of experimental ECG signals created from isolated rabbit hearts. In the practical part of this bachelor’s thesis, there are implemented spatial parameters on experimental ECG records. Implementation of algorithms is performed after initial data preparation. Then, there is performed analysis of relation between spatial and hemodynamic parameters and the relation is evaluated by statistical analysis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectEKGcs
dc.subjectkomorová repolarizacecs
dc.subjectT vlnacs
dc.subjectmorfologické parametrycs
dc.subjectanalýza hlavních komponentcs
dc.subjectexperimentální záznamy EKGcs
dc.subjectECGen
dc.subjectventricular repolarizationen
dc.subjectT-waveen
dc.subjectspatial parametersen
dc.subjectprincipal component analysisen
dc.subjectexperimental ECG recordsen
dc.titleAnalýza parametrů komorové repolarizacecs
dc.title.alternativeAnalysis of Ventricular Repolarization Parametersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-12cs
dcterms.modified2019-06-12-09:18:36cs
thesis.disciplineBiomedicínská technika a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid118302en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.20 09:17:45en
sync.item.modts2019.06.12 12:31:37en
dc.contributor.refereeNovotná, Petracs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record