Show simple item record

Analysis of difference between HRV parameters gained from PP and RR intervals

dc.contributor.advisorMilek, Jakubcs
dc.contributor.authorSvobodová, Sabinacs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:50:35Z
dc.date.available2019-06-14T10:50:35Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationSVOBODOVÁ, S. Analýza rozdílu HRV parametrů z PP a RR intervalů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.cs
dc.identifier.other118324cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/173634
dc.description.abstractTato bakalářská práce má za cíl řešit problematiku EKG signálu, respektive detekci komplexu QRS a P vlny a následné analýzy variability srdečního rytmu. První část práce je zaměřena na literární rešerši. Věnuje se anatomii srdce, elektrokardiografii a detailnějšímu popisu jednotlivých vln, dále je práce zaměřena na samotné předzpracování EKG signálu, detekci QRS komplexu a detekci P vln. V poslední teoretické části je popsána analýza variability srdečního rytmu. V praktické části je detekce QRS komplexu, P vlny a následné analýzy srdečního rytmu naprogramována v prostředí MATLAB. Na závěr dochází ke statistickému vyhodnocení v softwaru STATISTICA.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis aims to solve problems of ECG signals, respectively detection of QRS complex and P wave, and subsequent analysis of heart rate variability. The first part is focused on literary research. It deals with the heart anatomy, electrocardiography and more detailed description of individual waves, as well as with the pre-processing of ECG signal, QRS complex detection and P wave detection. The last theoretical part describes the analysis of heart rate variability. In the practical part detection of QRS complex, P wave and subsequent analysis of heart rate variability is programmed in MATLAB. Finally, statistical evaluation is performed in STATISTICA.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectEKG signálcs
dc.subjectQRS komplexcs
dc.subjectP vlnacs
dc.subjectDetekcecs
dc.subjectVariabilita srdečního rytmucs
dc.subjectMATLABcs
dc.subjectSTATISTICAcs
dc.subjectECG signalen
dc.subjectQRS complexen
dc.subjectP - waveen
dc.subjectDetectionen
dc.subjectHeart rate variabilityen
dc.subjectMATLABen
dc.subjectSTATISTICAen
dc.titleAnalýza rozdílu HRV parametrů z PP a RR intervalůcs
dc.title.alternativeAnalysis of difference between HRV parameters gained from PP and RR intervalsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-13cs
dcterms.modified2019-06-14-09:50:41cs
thesis.disciplineBiomedicínská technika a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid118324en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.27 04:57:53en
sync.item.modts2020.04.27 04:23:01en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeJanoušek, Otocs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Vítek, Ph.D. (člen) Mgr. Daniel Vlk, CSc. (člen) Ing. Jiří Sekora (člen) MUDr. Jan Máchal, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Studentka obhájila bakalářskou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínská technika a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record