Show simple item record

Detection of ventricular arrhythmia in long-term ECG signals

dc.contributor.advisorMaršánová, Luciecs
dc.contributor.authorKhaliullina, Sabinacs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:50:36Z
dc.date.available2019-06-14T10:50:36Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationKHALIULLINA, S. Detekce komorové arytmie v dlouhodobých signálech EKG [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.cs
dc.identifier.other118330cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/173639
dc.description.abstractDetekce předčasné komorové kontrakce v dlouhodobých signálech EKG je důležitým úkolem v medicíně. V této práci jsou stručně popsány srdeční činnost a projevy komorových extrasystol v EKG záznamu. Proveden rozbor metod automatické detekce předčasných stahů. Hlavním obsahem práce je realizace dvou vybraných metod v programovém prostředí MATLAB, zkombinovaní klasifikátoru z první metody a parametrů z druhé metody, a následné testování a vyhodnocení úspěšnosti nalezených výsledků.cs
dc.description.abstractDetection of premature ventricular contraction in long-term ECG signals is an important task in medicine. This work briefly describes the cardiac activity and the manifestations of ventricular extrasystoles in the ECG record. Methods are described for automatic detection of premature contractions. The main content of the work is the implementation of two selected methods in the MATLAB program environment, combining the classifier from the first method and parameters from the second method, testing and evaluating the success of the obtained results.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSrdeční činnostcs
dc.subjectEKGcs
dc.subjectdetekce komorových extrasystolcs
dc.subjectdetekce začátku a konce QRS komplexůcs
dc.subjectdeskriptory.cs
dc.subjectHeart activityen
dc.subjectelectrocardiogramen
dc.subjectdetection of ventricular extrasystolesen
dc.subjectdetection of the onset and offset of the QRS complexesen
dc.subjectdescriptors.en
dc.titleDetekce komorové arytmie v dlouhodobých signálech EKGcs
dc.title.alternativeDetection of ventricular arrhythmia in long-term ECG signalsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-13cs
dcterms.modified2019-06-14-09:50:39cs
thesis.disciplineBiomedicínská technika a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid118330en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.27 04:57:55en
sync.item.modts2020.04.27 04:19:04en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeSmital, Lukášcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Vítek, Ph.D. (člen) Mgr. Daniel Vlk, CSc. (člen) Ing. Jiří Sekora (člen) MUDr. Jan Máchal, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Studentka obhájila bakalářskou práci s výhradami a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínská technika a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record