Show simple item record

Innovating a laboratory task: Inspection of electrical wiring and devices

dc.contributor.advisorKadlec, Radimcs
dc.contributor.authorKlement, Petrcs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:50:38Z
dc.date.available2019-06-14T10:50:38Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationKLEMENT, P. Inovace laboratorní úlohy: Revize instalace a zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.cs
dc.identifier.other118412cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/173653
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá inovací laboratorní úlohy, jménem Revize instalace a zařízení. Cílem je sestrojit zařízení, pomocí kterého bude možné simulovat chyby při revizním měření na spotřebiči. Úloha bude rozšířena o sestrojení samotného spotřebiče, který bude měřen a na kterém budou dále simulovány chyby. Pro měření bude využit digitální měřící přístroj REVEXprofi. Bezpečnost zařízení bude zajištěna měřícími vlastnostmi přístroje REVEXprofi, uložením obvodu do krytu sestrojeného přístroje a malými přesahy měřených hodnot nad rámec normy při spuštění chyb. Obvod byl nasimulován pomocí programu TINA 9.0.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the innovation of laboratory tasks, called Inspection of Installation and Equipment. The aim is to construct a device that will be able to simulate errors during the inspection on the appliance. The task will be extended to build the appliance itself, which will be measured and further simulated errors. The REVEXprofi digital measuring instrument will be used for measurement. The safety of the device will be ensured by the measuring properties of the REVEXprofi instrument, by storing the circuit inside the built-in device and by the small overlaps of the measured values above the standard when the error is triggered. The circuit was simulated using the TINA 9.0 program.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRevize spotřebičecs
dc.subjectREVEXprofics
dc.subjectměřící metodycs
dc.subjectunikající proudcs
dc.subjectodpor izolace a vodiče PEcs
dc.subjectRevision of the applianceen
dc.subjectREVEXprofien
dc.subjectmeasuring methodsen
dc.subjectleakage currenten
dc.subjectinsulation resistance and PE conductorsen
dc.titleInovace laboratorní úlohy: Revize instalace a zařízenícs
dc.title.alternativeInnovating a laboratory task: Inspection of electrical wiring and devicesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-11cs
dcterms.modified2019-06-12-09:13:42cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid118412en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.27 04:58:00en
sync.item.modts2020.04.27 04:17:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeSteinbauer, Miloslavcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Lubomír Brančík, CSc. (předseda) doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Petr Drexler, Ph.D. (člen) prof. Ing. Roman Maršálek, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Urbanec, Ph.D. (člen) prof. Ing. Pavol Galajda, CSc. (člen) Ing. Karel Ulovec, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na otázky oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise. Student odpovídá na otázku oponenta. Popisuje vztah vysvětlující otázku oponenta. Dotazy členů komise: Doc. Drexler: Uvažoval jste odpor spínačů na měření? A bezpečnost zařízení. Student nebral do úvahy rezistivitu spínačů. Student popisuje, jak je zařízení stavěné z pohledu na bezpečnost. Student pohotově a správně reaguje na dotazy komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record