Show simple item record

Battery Systems for Distribution Networks

dc.contributor.advisorPaar, Martincs
dc.contributor.authorFilip, Robincs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:50:43Z
dc.date.available2019-06-14T10:50:43Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationFILIP, R. Bateriové systémy pro distribuční sítě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.cs
dc.identifier.other119142cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/173691
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou bateriových úložišť v distribučních sítích. V práci jsou představeny způsoby akumulace elektrické energie s důrazem na technologie bateriových systémů. Následně jsou nastíněny možnosti využití těchto systému v síti. Práce také obsahuje přehled současných a plánovaných projektů a popis legislativního prostředí dané oblasti v České republice. Praktická část se věnuje návrhu kapacity bateriového úložiště s ohledem na vývoj spotřeby elektrické energie, elektromobility a rozšíření fotovoltaických elektráren.cs
dc.description.abstractBachelor’s thesis is focused on problematics of battery storage systems in distribution network. The thesis introduces methods of electrical energy storage with emphasis on battery storage systems. It also deals with possibilities of using these systems in the network. Additionally, an overview of current and planned projects with a description of the legislative environment of the area in the Czech Republic is included. The practical part deals with the design of battery storage capacity regarding to development of power consumption, electromobility as well as photovoltaics.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectakumulace elektrické energiecs
dc.subjectbateriová úložištěcs
dc.subjectvyužití bateriových úložišťcs
dc.subjectelektromobilitacs
dc.subjectfotovoltaické elektrárnycs
dc.subjectvykrývání špičekcs
dc.subjectelectrical energy accumulationen
dc.subjectbattery energy storage systemsen
dc.subjectelectromobilityen
dc.subjectphotovoltaicsen
dc.subjectpeak shavingen
dc.titleBateriové systémy pro distribuční sítěcs
dc.title.alternativeBattery Systems for Distribution Networksen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-12cs
dcterms.modified2019-06-14-06:31:49cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid119142en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.27 04:58:15en
sync.item.modts2020.04.27 04:21:54en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeRadil, Lukášcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (člen) Ing. Branislav Bátora, Ph.D. (člen) Ing. Michal Krbal, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Kohout (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval komisi řešení a výsledky své bakalářské práce Bateriové systémy pro distribuční sítě. Vedoucí práce Ing. Paar seznámil komisi se zněním posudků. Student zodpověděl otázku z posudku vedoucího. Doplňující dotaz na režim provozu elektromobilů položil doc. Toman, student správně odpověděl. Ing. Kohout se zeptal na dobíjecí místa, student správně odpověděl. Na otázky oponenta student správně odpověděl s pomocí Ing. Paara. Doc. Toman se dotázal na původ dat, student správně odpověděl. Doc. Baxant se zeptal na regulaci v síti a způsob predikce, student odpověděl. Další otázku doc. Baxanta na bateriová úložistě student zodpověděl. Otázku doc. Mastného na dimenzování úložiště student zodpověděl částečně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record