Show simple item record

User interface for an expert system

dc.contributor.advisorJirsík, Václavcs
dc.contributor.authorKořínek, Lukášcs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:50:50Z
dc.date.available2019-06-14T10:50:50Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationKOŘÍNEK, L. Uživatelské rozhraní pro expertní systém [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.cs
dc.identifier.other119307cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/173741
dc.description.abstractBakalářská práce spočívá v návrhu a realizaci uživatelského rozhraní pro expertní systém. Jedná se o pravidlový diagnostický expertní systém NPS, jenž je vyvíjen na FEKT VUT. Rozhraní je provedeno jako dvojjazyčná webová aplikace založená na moderních technologiích, díky čemuž je dostupná z různých zařízení a má potenciál oslovit široký okruh uživatelů. Uživatelské rozhraní dále rozšiřuje jádro systému o funkce v oblastech autentizace a autorizace uživatelů, ukládání historie, správy uživatelů, správy znalostí a dalších. Aplikace běží na fakultní infrastruktuře a je aktivně testována nejen fyzickými uživateli, ale i automatizovanými testy. Teoretická část dokumentu se věnuje popisu problematiky expertních systémů, systému NPS a webových technologií (konkrétně aktuální trendy, komunikace client-server, testování, zabezpečení). V praktické části je popsáno vytvořené uživatelské rozhraní, architektura řešení, implementační detaily dílčích částí, způsoby testování a postup použitý ke zprovoznění na fakultní infrastruktuře.cs
dc.description.abstractThis bachelor's thesis is about design and implementation of an expert system user interface. Concerned system is a universal rule-based diagnostic expert system called NPS, which has been developed at FEEC BUT. The interface has been created as a bilingual web application based on modern technologies, which might bring the opportunity to reach variety of devices and a broad user audience. It also enhances the system with means of user authorization, history browsing, user management, knowledge management and more. The application runs on faculty's infrastructure and is undergoing active testing by both physical users and automated tests. Theoretical part of the document describes knowledge and expert system problematics, followed by properties of the NPS system and discussion about web technologies (actual trends in the field, client to server communication, testing strategies and security). Practical part then consists of created interface overview, system architecture description, implementation details, testing and steps used to deploy the application on faculty's network infrastructure.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectExpertní systémcs
dc.subjectNPScs
dc.subjectZnalostcs
dc.subjectKonzultacecs
dc.subjectWebcs
dc.subjectKlient - Servercs
dc.subjectExpert systemen
dc.subjectNPSen
dc.subjectKnowledgeen
dc.subjectConsultationen
dc.subjectWeben
dc.subjectClient - Serveren
dc.titleUživatelské rozhraní pro expertní systémcs
dc.title.alternativeUser interface for an expert systemen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-11cs
dcterms.modified2019-06-13-09:27:37cs
thesis.disciplineAutomatizační a měřicí technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid119307en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.27 04:58:35en
sync.item.modts2020.04.27 04:21:38en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeBoštík, Ondřejcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeplk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek (předseda) doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. (člen) doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (člen) Ing. Petr Petyovský, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent obhájil bakalářskou práci. Reagoval na všechny dotazy komise i na připomínky oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record