Now showing items 120-139 of 424

 • Logistická koncepce se zaměřením na řízení materiálových toků 

  Lojek, Jindřich
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu materiálového toku v daném podniku. V analytické části jsou využity různé metody analýzy, které pro každý díl určí, zda má být uložen v regálu nebo se bude vychystávat na vyžádání. ...
 • Logistická koncepce se zaměřením na výrobní linku 

  Jurásková, Anna
  Tato bakalářská práce se zabývá studií výrobní logistické koncepce ve vybraném podniku. V práci se nejprve zaměřuji na logistickou koncepci celého podniku a poté analyzuji současný materiálový stav dané výrobní linky. Na ...
 • Marketingová komunikace 

  Buršík, Dominik
  Bakalářská práce se zabývá účinností vybraných online marketingových nástrojů, používaných Jazykovou školou Jílek. V první části práce jsou vysvětleny základní pojmy komunikačního mixu. Na základě analýzy a hodnocení ...
 • Marketingová komunikace 

  Janeček, Michael
  Bakalářská práce se zaměřuje na marketingovou komunikaci společnosti M&M finance company s. r. o. a je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vychází z odborné literatury a objasňuje pojmy marketingové ...
 • Marketingová komunikace 

  Bugárová, Dominika
  Bakalárska práca sa zameriava na marketingovú komunikáciu spoločnosti AQQ s. r. o. a analyzuje jej marketingovú situáciu, vrátane nástrojov marketingového a komunikačného mixu, ktorými sa organizácia v súčasnosti snaží ...
 • Marketingová komunikace podniku prostřednictvím Instagramu 

  Veselá, Marie
  Tato práce se zabývá marketingovou komunikací firmy fyftstore s.r.o. (dále jen Fyft) prostřednictvím sociální sítě Instagram. Firma Fyft vlastní e-shop a kamennou prodejnu v Brně. Jejich produkty podporují volnočasové ...
 • Marketingová komunikace společnosti v oblasti asistované reprodukce 

  Marková, Nikol
  Bakalářská práce se zaměřuje na komunikační mix a marketingovou komunikaci společnosti REPROMEDA s.r.o. Vysvětluje, co je to marketing, hodnotí současný stav společnosti a porovnává s teoretickými poznatky. Na základě ...
 • Marketingová komunikace v oblasti atopické kosmetiky 

  Šedivá, Zuzana
  Tato bakalářská práce se zabývá nástroji marketingu a marketingového mixu. První část práce je zaměřena na teoretické a všeobecné pojetí marketingu a marketingového mixu, ale také komunikačního mixu, ve kterém jsou jednotlivé ...
 • Marketingový mix podniku 

  Grůzová, Beata
  Předmětem této bakalářské práce je návrh marketingového mixu podniku. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. V první teoretické části je definován pojem marketing a marketingový mix. Poznatky z teoretické části budou ...
 • Marketingový mix podniku 

  Kabát, Adam
  Bakalářská práce se věnuje marketingovému mixu malé společnosti MINUTKY.CZ s.r.o., která se zabývá návrhem výroby samoobslužných parních tepovačů a následným obchodem s nimi. Jedná se o nový výrobek na českém trhu. Práce ...
 • Marketingový plán pro firmu ISSO s.r.o. 

  Novotný, Ivan
  Cieľom tejto práce je vypracovanie návrhu marketingového plánu pre spoločnosť ISSO, s.r.o.. V teoretickej časti sú spracované poznatky týkajúce sa marketingu a marketingovej komunikácie. Druhá analytická časť obsahuje ...
 • Marketingový plán pro firmu ISSO s.r.o. 

  Novotný, Ivan
  Cieľom tejto práce je vypracovanie návrhu marketingového plánu pre spoločnosť ISSO, s.r.o.. V teoretickej časti sú spracované poznatky týkajúce sa marketingu a marketingovej komunikácie. Druhá analytická časť obsahuje ...
 • Marketingový plán pro společnost Dotykačka ČR s.r.o. 

  Bedáňová, Nikola
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou marketingového plánu se zaměřením na komunikaci pro společnost Dotykačka ČR s.r.o. V úvodní části je vymezena problematika, stanoveny cíle, kterých chceme dosáhnout a popsány použité ...
 • Marketingový výzkum 

  Jadrná, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá marketingovým výzkumem spokojenosti zákazníků Kavárna a Bistro termoska s.r.o. ve Velkém Meziříčí. V teoretické části jsou vymezeny marketingové pojmy, externí a interní prostřední podniku ...
 • Marketingový výzkum 

  Měšťanová, Nikola
  Předmětem bakalářské práce je marketingový výzkum spokojenosti zákazníků výdejny s pánskou módou Wayfarer v Brně. Nejdříve jsou v práci uvedeny cíle, kterých má být v práci dosaženo a použité metody k jejich naplnění. Další ...
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Kolář, Jan
  Předmětem mojí bakalářské práce je návrh aplikace pro výpočet finanční situace firmy INKAREA s.r.o., kterou jsem si vybral. Program bude vytvořen v intuitivním prostředí MS Excel pomocí jazyku VBA. K výpočtu použiji výkazy ...
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Šablatúrová, Bibiána
  finančná analýza, ekonomické ukazovatele, časové rady, regresná analýza, ekonomický software, VBA
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Odrobinová, Lucia
  Bakalárska práca je zameraná na tvorbu aplikácie, ktorá napomáha zistiť finančnú situáciu vo vybranom podniku. Táto aplikácia, vytvorená v softvéri MS Office Excel 2007 v programovacom jazyku Visual Basic for Applications, ...
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Fliegerová, Lucie
  Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření aplikace za účelem automatizace příjímání a odesílání poštovních poukázek ve společnosti. Databáze byla navržena s možností následné analýzy dat za pomoci regresní analýzy a časových řad.
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Bartoňková, Simona
  Bakalářská práce představuje zejména vytvoření programu pro podporu výpočtů ekonomické a statické analýzy. Práce má dvě části teoretickou a praktickou. V teoretické části se seznámíme se základními ukazateli a v druhé části ...