Now showing items 122-141 of 424

 • Marketingová komunikace 

  Buršík, Dominik
  Bakalářská práce se zabývá účinností vybraných online marketingových nástrojů, používaných Jazykovou školou Jílek. V první části práce jsou vysvětleny základní pojmy komunikačního mixu. Na základě analýzy a hodnocení ...
 • Marketingová komunikace 

  Janeček, Michael
  Bakalářská práce se zaměřuje na marketingovou komunikaci společnosti M&M finance company s. r. o. a je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vychází z odborné literatury a objasňuje pojmy marketingové ...
 • Marketingová komunikace 

  Bugárová, Dominika
  Bakalárska práca sa zameriava na marketingovú komunikáciu spoločnosti AQQ s. r. o. a analyzuje jej marketingovú situáciu, vrátane nástrojov marketingového a komunikačného mixu, ktorými sa organizácia v súčasnosti snaží ...
 • Marketingová komunikace podniku prostřednictvím Instagramu 

  Veselá, Marie
  Tato práce se zabývá marketingovou komunikací firmy fyftstore s.r.o. (dále jen Fyft) prostřednictvím sociální sítě Instagram. Firma Fyft vlastní e-shop a kamennou prodejnu v Brně. Jejich produkty podporují volnočasové ...
 • Marketingová komunikace společnosti v oblasti asistované reprodukce 

  Marková, Nikol
  Bakalářská práce se zaměřuje na komunikační mix a marketingovou komunikaci společnosti REPROMEDA s.r.o. Vysvětluje, co je to marketing, hodnotí současný stav společnosti a porovnává s teoretickými poznatky. Na základě ...
 • Marketingová komunikace v oblasti atopické kosmetiky 

  Šedivá, Zuzana
  Tato bakalářská práce se zabývá nástroji marketingu a marketingového mixu. První část práce je zaměřena na teoretické a všeobecné pojetí marketingu a marketingového mixu, ale také komunikačního mixu, ve kterém jsou jednotlivé ...
 • Marketingový mix podniku 

  Grůzová, Beata
  Předmětem této bakalářské práce je návrh marketingového mixu podniku. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. V první teoretické části je definován pojem marketing a marketingový mix. Poznatky z teoretické části budou ...
 • Marketingový mix podniku 

  Kabát, Adam
  Bakalářská práce se věnuje marketingovému mixu malé společnosti MINUTKY.CZ s.r.o., která se zabývá návrhem výroby samoobslužných parních tepovačů a následným obchodem s nimi. Jedná se o nový výrobek na českém trhu. Práce ...
 • Marketingový plán pro firmu ISSO s.r.o. 

  Novotný, Ivan
  Cieľom tejto práce je vypracovanie návrhu marketingového plánu pre spoločnosť ISSO, s.r.o.. V teoretickej časti sú spracované poznatky týkajúce sa marketingu a marketingovej komunikácie. Druhá analytická časť obsahuje ...
 • Marketingový plán pro firmu ISSO s.r.o. 

  Novotný, Ivan
  Cieľom tejto práce je vypracovanie návrhu marketingového plánu pre spoločnosť ISSO, s.r.o.. V teoretickej časti sú spracované poznatky týkajúce sa marketingu a marketingovej komunikácie. Druhá analytická časť obsahuje ...
 • Marketingový plán pro společnost Dotykačka ČR s.r.o. 

  Bedáňová, Nikola
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou marketingového plánu se zaměřením na komunikaci pro společnost Dotykačka ČR s.r.o. V úvodní části je vymezena problematika, stanoveny cíle, kterých chceme dosáhnout a popsány použité ...
 • Marketingový výzkum 

  Jadrná, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá marketingovým výzkumem spokojenosti zákazníků Kavárna a Bistro termoska s.r.o. ve Velkém Meziříčí. V teoretické části jsou vymezeny marketingové pojmy, externí a interní prostřední podniku ...
 • Marketingový výzkum 

  Měšťanová, Nikola
  Předmětem bakalářské práce je marketingový výzkum spokojenosti zákazníků výdejny s pánskou módou Wayfarer v Brně. Nejdříve jsou v práci uvedeny cíle, kterých má být v práci dosaženo a použité metody k jejich naplnění. Další ...
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Kolář, Jan
  Předmětem mojí bakalářské práce je návrh aplikace pro výpočet finanční situace firmy INKAREA s.r.o., kterou jsem si vybral. Program bude vytvořen v intuitivním prostředí MS Excel pomocí jazyku VBA. K výpočtu použiji výkazy ...
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Šablatúrová, Bibiána
  finančná analýza, ekonomické ukazovatele, časové rady, regresná analýza, ekonomický software, VBA
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Odrobinová, Lucia
  Bakalárska práca je zameraná na tvorbu aplikácie, ktorá napomáha zistiť finančnú situáciu vo vybranom podniku. Táto aplikácia, vytvorená v softvéri MS Office Excel 2007 v programovacom jazyku Visual Basic for Applications, ...
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Fliegerová, Lucie
  Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření aplikace za účelem automatizace příjímání a odesílání poštovních poukázek ve společnosti. Databáze byla navržena s možností následné analýzy dat za pomoci regresní analýzy a časových řad.
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Bartoňková, Simona
  Bakalářská práce představuje zejména vytvoření programu pro podporu výpočtů ekonomické a statické analýzy. Práce má dvě části teoretickou a praktickou. V teoretické části se seznámíme se základními ukazateli a v druhé části ...
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Brzobohatá, Veronika
  Bakalářská práce je zaměřena na tvorbu aplikace za použití matematických a statistických metod. Tato aplikace je vytvořena v prostředí Microsoft Office Excel. Programovacím jazykem aplikace je Visual Basic for Applications. ...
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Deneš, Samuel
  Bakalárska práca je zameraná na vytvorenie aplikácie, pomocou ktorej bude možné vyhodnotiť ekonomickú situáciu spoločnosti IVTP s.r.o. pomocou štatistických metód. Práca je rozdelená na teoretickú, analytickú a návrhovú ...