Now showing items 241-260 of 424

 • Ochrana dat v organizaci pomocí DLP (Data Loss Prevention) řešení 

  Drápalíková, Jitka
  Bakalářská práce se zabývá vypracováním návrhu ochrany dat pomocí technologie Data Loss Prevention pro konkrétní organizaci. Teoretická část se věnuje problematice dat ve firemním prostředí a samotné technologii DLP. Práce ...
 • Ochrana osobních údajů ve společnosti 

  Václavková, Eliška
  Tato práce se zaměřuje na popis ochrany osobních údajů ve firmě. Obsahuje vysvětlení pojmů spojených s ochranou osobních údajů a následný návrh metodiky ochrany osobních údajů ve společnosti. První část práce specifikuje ...
 • Odvádění výroby ve vybraném podniku 

  Eibelová, Lucie
  Bakalářská práce se zaměřuje na snížení administrativy a chybovosti při ručním odvádění výroby ve slévárně. Analýza mapuje aktuální stav procesů v provozu a znázorňuje tak jeho chod. Práce přináší návrh na vyřešení daného ...
 • Optimalizace daně z příjmů právnické osoby 

  Čurillová, Miriam
  Bakalárska práca sa zameriava na daň z príjmu vybranej právnickej osoby a zákonné možnosti jej optimalizácie. Práce pozostáva z troch častí. Prvá časť je zameraná na teoretické východiská a poznatky v skúmanej oblasti. V ...
 • Optimalizace daňové povinnosti fyzických osob dosahujících příjmů ze sdílené ekonomiky 

  Hlůšková, Kateřina
  Tato bakalářská práce na téma „Optimalizace daňové povinnosti fyzických osob s příjmy ze sdílené ekonomiky“ se zabývá velmi aktuálním tématem. Pojednává o příjmech z provozování této činnosti a zdaňování těchto příjmů. V ...
 • Optimalizace daňové povinnosti osoby samostatně výdělečně činné 

  Zvěřinová, Pavlína
  Bakalářská práce se zabývá zdaněním příjmů fyzické osoby, která na základě živnostenského oprávnění podniká jako osoba samostatně výdělečně činná. Subjekt zároveň uzavřel pracovní poměr, tudíž výkon samostatné činnosti je ...
 • Optimalizace procesu montážní linky 

  Janíková, Dominika
  Bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu vybraného montážního pracoviště a následnou optimalizací. Bakalářská práce je rozdělena na tři části, přičemž se v první části zaměřím na teoretická východiska, druhá ...
 • Optimalizace procesu výrobní linky 

  Vu Truong Quang, Duy
  V této bakalářské práci se věnuji analýze a optimalizaci procesů výrobní linky v podniku Otis a.s., který se zabývá výrobou výtahů a eskalátorů. Práce obsahuje detailní analýzu současného stavu, kde jsou popisovány procesy, ...
 • Optimalizace zdanění fyzické osoby 

  Švejda, Jiří
  Bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci zdanění fyzické osoby dle platné legislativy ČR. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy a možnosti, jak lze dosáhnout nižší daňové povinnosti, které jsou v další části ...
 • Optimalizace zdanění fyzické osoby 

  Votava, Jaroslav
  Bakalářská práce se zaměřuje na optimalizaci zdanění fyzické osoby. Hlavním cílem je za pomoci různých způsobů a možností snížení základu daně a s tím spojený co nejnižší odvod daně z příjmu fyzických osob. Následně je z ...
 • Optimalizace zdanění fyzické osoby 

  Andršová, Kateřina
  Bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci zdanění příjmů fyzické osoby. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy a principy potřebné pro výpočet daně z příjmu fyzické osoby, a dále problematika sociálního a ...
 • Optimalizace zdanění právnické osoby 

  Lukschanderlová, Petra
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku daně z příjmů právnických osob. Jejím cílem je přiblížit význam daňových pojmů a daňovou optimalizací docílit co nejnižší daňové povinnosti u konkrétní právnické osoby. Následně ...
 • Optimalizace zdanění právnické osoby 

  Bibrová, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou daně z příjmu, konkrétně návrhem snížení daně u konkrétní právnické osoby dle platných právních předpisů. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první části se zaobírá ...
 • Podnikatelsky plán na založení tetovacího studia 

  Klement, Jaroslav
  Cílem této práce je zpracování podnikatelského záměru na založení tetovacího studia. Práce se bude nejdříve soustředit na rešeršní zpracování potřebných teoretických metod k dané problematice. Další část bude použita k ...
 • Podnikatelský plán 

  Balga, Jiří
  Předmětem bakalářské práce je vypracování podnikatelského plánu pro potencionální otevření bistra/baru uvnitř multifunkčního prostoru určeného pro lidi napříč generacemi a zájmy ve městě Břeclav. Práce obsahuje hlavní dvě ...
 • Podnikatelský plán - založení prodejny se sportovním vybavením 

  Horčičková, Nikola
  Cieľom seminárnej práce je vypracovanie konkrétneho podnikateľského plánu. Zahŕňa tri časti: teoretickú, v ktorej sú vysvetlené základné ekonomické pojmy. Ďalej analytickú, ktorá je zameraná na zhodnotenie aktuálnej situácie ...
 • Podnikatelský plán - zřízení cukrárny 

  Velová, Petra
  Zaměřením této bakalářské práce je návrh a sestavení podnikatelského plánu pro založení cukrárny v Mladé Boleslavi. Tato bakalářská práce rozpracovává podnikatelský plán od teoretických základů, přes analýzu současné situace ...
 • Podnikatelský plán - zřízení společnosti podnikající v oblasti internetového marketingu 

  Medveď, Adrián
  Bakalárska práca je zameraná na vytvorenie podnikateľského zámeru pre založenie podniku. Podnikateľský zámer je vypracovaný pre podnik, ktorý ponúka svoje služby v oblasti online marketingu. Na základe vypracovaného plánu ...
 • Podnikatelský plán pro založení funkčního fitness centra 

  Posádková, Radka
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu pro založení funkčního fitness centra. Práce je rozdělena do tří částí. V první, teoretické části, jsou vysvětleny základní pojmy související s prací, které ...
 • Podnikatelský plán založení vegetariánského bistra 

  Divoká, Nikola
  Tato bakalářská práce představuje návrh podnikatelského plánu – vegetariánského bistra. Práce je rozdělena do tří částí, teoretické, analytické a návrhové. V teoretické části jsou podrobně rozepsány základní pojmy, které ...