Now showing items 254-273 of 424

 • Podnikatelsky plán na založení tetovacího studia 

  Klement, Jaroslav
  Cílem této práce je zpracování podnikatelského záměru na založení tetovacího studia. Práce se bude nejdříve soustředit na rešeršní zpracování potřebných teoretických metod k dané problematice. Další část bude použita k ...
 • Podnikatelský plán 

  Balga, Jiří
  Předmětem bakalářské práce je vypracování podnikatelského plánu pro potencionální otevření bistra/baru uvnitř multifunkčního prostoru určeného pro lidi napříč generacemi a zájmy ve městě Břeclav. Práce obsahuje hlavní dvě ...
 • Podnikatelský plán - založení prodejny se sportovním vybavením 

  Horčičková, Nikola
  Cieľom seminárnej práce je vypracovanie konkrétneho podnikateľského plánu. Zahŕňa tri časti: teoretickú, v ktorej sú vysvetlené základné ekonomické pojmy. Ďalej analytickú, ktorá je zameraná na zhodnotenie aktuálnej situácie ...
 • Podnikatelský plán - zřízení cukrárny 

  Velová, Petra
  Zaměřením této bakalářské práce je návrh a sestavení podnikatelského plánu pro založení cukrárny v Mladé Boleslavi. Tato bakalářská práce rozpracovává podnikatelský plán od teoretických základů, přes analýzu současné situace ...
 • Podnikatelský plán - zřízení společnosti podnikající v oblasti internetového marketingu 

  Medveď, Adrián
  Bakalárska práca je zameraná na vytvorenie podnikateľského zámeru pre založenie podniku. Podnikateľský zámer je vypracovaný pre podnik, ktorý ponúka svoje služby v oblasti online marketingu. Na základe vypracovaného plánu ...
 • Podnikatelský plán pro založení funkčního fitness centra 

  Posádková, Radka
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu pro založení funkčního fitness centra. Práce je rozdělena do tří částí. V první, teoretické části, jsou vysvětleny základní pojmy související s prací, které ...
 • Podnikatelský plán založení vegetariánského bistra 

  Divoká, Nikola
  Tato bakalářská práce představuje návrh podnikatelského plánu – vegetariánského bistra. Práce je rozdělena do tří částí, teoretické, analytické a návrhové. V teoretické části jsou podrobně rozepsány základní pojmy, které ...
 • Podnikatelský plán založení výtvarného ateliéru 

  Genaeva, Evgeniya
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením reálného podnikatelského plánu pro založení výtvarného ateliéru. Je rozdělena do tří částí. Teoretická část vymezuje základní pojmy, které jsou nezbytné pro celkové pochopení daného ...
 • Podnikatelský záměr 

  Alánová, Lenka
  Tato práce je zaměřená na podnikatelský záměr rozšíření Akademie bojových umění ve městě Vyškov. Hlavním cílem je tedy vytvořit plně realizovatelný plán. Práce je rozdělena do dvou částí. První z nich tvoří teoretická ...
 • Podnikatelský záměr - rozšíření podnikatelských aktivit 

  Votruba, Jan
  Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření podnikatelského plánu pro podnik MBNS – International, který má v plánu rozšířit své podnikatelské aktivity a vybudovat novou lakovnu. Práce obsahuje teoretickou část, analýzu ...
 • Podnikatelský záměr - rozšíření portfólia výrobků 

  Dítě, Radovan
  Tato bakalářská práce se zabývá podnikatelským plánem, konkrétně rozšířením podnikatelského portfolia. Tímto rozšiřujícím produktem by mělo být rychloupínací zařízení, které slouží k rychlé instalaci a demontáži vrtulí na ...
 • Podnikatelský záměr - vytvoření street food podniku 

  Hlaváčik, Jakub
  Bakalárska práca sa venuje tvorbe podnikateľského zámeru v oblasti gastronómie. Konkrétne sa jedná o koncept nazývaný „street food“. Prvá časť práce obsahuje vysvetlenú teóriu a kľúčové pojmy. V druhej časti, analytickej, ...
 • Podnikatelský záměr - Výstavba certifikované myčky pro nákladní automobily 

  Záruba, Josef
  Tématem této bakalářské práce jest vytvoření podnikatelského plánu pro firmu CleanFox, s.r.o., která se poskytovat certifikované mycí služby pro autodopravce. V práci se budu věnovat analýze rizik, situaci na trhu a základním ...
 • Podnikatelský záměr - vývoj docházkového systému 

  Indra, Jan
  Moje bakalářská práce bude obsahovat odborný popis tvorby webové aplikace, určené plánování rozpisů docházky pracovníků do zaměstnání. Zpracuji teoretická východiska, popis tvorby aplikace, marketingovou strategii prodeje ...
 • Podnikatelský záměr - vývoj softwaru 

  Machová, Dominika
  Závěrečná práce pojednává o vytvoření webové aplikace pro firmy, které disponují více pobočkami za účelem zjednodušení systému skladování a distribuce zásob. Bakalářská práce obsahuje popis plánování a realizace projektu, ...
 • Podnikatelský záměr - vývoj softwaru 

  Machová, Dominika
  Závěrečná práce pojednává o procesu návrhu webové aplikace pro firmy, které disponují více pobočkami za účelem zjednodušení systému skladování a distribuce zásob. Bakalářská práce obsahuje popis plánování projektu, ale ...
 • Podnikatelský záměr - založení cukrářské výroby 

  Ďurinová, Lenka
  Bakalárska práca sa zameriava na návrh podnikateľského zámeru na vytvorenie cukrárskej výroby na Morave. V prvej kapitole sa nachádzajú teoretické východiská práce. V ďalšej kapitole je popísaný súčasný stav, ktorý zahrňuje ...
 • Podnikatelský záměr - založení čajovny 

  Šoukal, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem na založení nového podnikatelského subjektu. Konkrétně se jedná o čajovnu. Bakalářská práce se skládá z teoretické části, ve které autor definuje několik základních pojmů. Druhá část ...
 • Podnikatelský záměr - založení e-shopu 

  Hortová, Veronika
  V mé bakalářské práci se zaměřuji na zpracování podnikatelského záměru e-shopu s kosmetikou ze zahraničí. Uvádění na trh nových kosmetických produktů různých značek, v České Republice nerozšířených. Soustředila jsem se na ...
 • Podnikatelský záměr - založení fitness gastro podniku 

  Chu Huu, Dominik
  Předmětem této bakalářské práce je vypracování podnikatelského plánu k založení podniku a následného provozu Protein Baru. Práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část je zaměřena na definice ...