Now showing items 341-360 of 424

 • Robotizace procesu ve firemním prostředí 

  Lebeda, Filip
  Obsahem této bakalářské práce je automatizace vybraného firemního procesu za pomocí technologie RPA. Podle vhodných parametrů jsou zvoleny dva nástroje pro robotizaci procesu. Konkrétně nástroje UiPath a UltimateRPA za ...
 • Rozšíření využitelnosti stroje 

  Maršíková, Anna
  Bakalářská práce je zaměřena na rozbor výrobního a inovačního procesu vřetena ze stávajícího produktového portfolia strojírenského podniku TOS KUŘIM – OS, a.s. za účelem rozšíření využitelnosti stroje a uspokojení poptávky. ...
 • Rozvoj konkurenceschopnosti podniku zaměřený na posilování tvorby hodnoty pro zákazníka 

  Morysová, Lucie
  Cílem bakalářské práce je předložením návrhu na zvýšení konkurenceschopnosti společnosti fungující jako franšíza, zabývající se prodejem zdravých a kvalitních potravin. Analýza společnosti je provedena pomocí různých metod, ...
 • Rozvoj konkurenceschopnosti podniku zaměřený na posilování tvorby hodnoty pro zákazníka 

  Skácelová, Pavlína
  Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh opatření při expanzi značky na nový trh s důrazem na rozvoj tvorby hodnoty pro zákazníka. Primárním cílem analytické části je zhodnocení potenciálu expanze značky daného podniku ...
 • Rozvoj malého rodinného podniku 

  Baranyiová, Lucie
  Tato bakalářská práce s tématem „Rozvoj malého rodinného podniku“ se bude zabývat rozvojem rodinné restaurace Mazaný anděl, která se nachází v městě Brně v Jihomoravském kraji. Záměrem bude inovace z hlediska vylepšení v ...
 • Rozvoj malého rodinného podniku 

  Krčmař, Tomáš
  Bakalářská práce popisuje rozvoj malého rodinného podniku, jehož podnikatelskou činností je vinařství ve Velkých Pavlovicích. Pro rozšíření podnikání slouží bakalářská práce jako návrh pro založení penzionu.
 • Rozvoj malého rodinného podniku 

  Nováková, Eliška
  Bakalářská práce se zabývá rozvojem malého rodinného podniku. Teoretická část obsahuje podklady z oblasti podnikání. Následuje analytická část, kde je podrobně popsáno jak vnitřní, tak i vnější prostředí konkrétního podniku. ...
 • Rozvoj malého rodinného podniku 

  Mádr, David
  Bakalářská práce na téma „Rozvoj malého rodinného podniku“ je zaměřená na rozvoj společnosti Mama marketing, s. r. o., hlavně v oblasti internetového prodeje. V práci se budu věnovat veškerým aspektům spojených se založením ...
 • Řízení pohledávek v bance 

  Tichá, Barbora
  Bakalářská práce se zabývá problematikou řízení pohledávek v obchodní bance. Práce je rozdělena na teoretickou část, která se zaměřuje na vymezení základních pojmů, které se problematiky týkají. Analytická část ukazuje ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Pospěchová, Marie
  Obsahem této bakalářské práce je problematika řízení pohledávek v obchodní korporaci a to především těch pohledávek, které již mají uplynulou dobu splatnosti. V teoretické části bakalářské práce jsou charakterizovány ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Teplá, Markéta
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku správného řízení pohledávek ve vybrané obchodní korporaci. Jedná se zejména o ty pohledávky, které již mají uplynulou dobu splatnosti. Hlavním cílem je analýza přístupu ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Kvasová, Daniela
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou riadenia pohľadávok z obchodného styku a aplikuje teoretické poznatky na vybranú kapitálovú spoločnosť. Na základe zistených výsledkov vybraných ukazovateľov finančnej analýzy a ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Svobodová, Denisa
  Práce se zabývá problematikou pohledávek v obchodní korporaci s hlavním důrazem na pohledávky po lhůtě splatnosti. Na základě finanční analýzy, rozboru pohledávek a interních směrnic ve společnosti jsou v práci navrhnuta ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Pauříková, Denisa
  Bakalářská práce se zabývá problematikou řízení pohledávek ve vybrané obchodní společnosti. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. Teoretická část se zabývá charakteristikou základních pojmů. V analytické části je ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Kachyňová, Iva
  Bakalářská práce se zabývá základními pojmy, které se vztahují k pohledávkám, jejich řízení a následně vymáhání v obchodní korporaci. Specifikuje druhy pohledávek a teoretické poznatky využívá v analytické části. Na základě ...
 • Řízení zásob v obchodním podniku 

  Smutný, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá návrhem na zlepšení řízení zásob, skladového hospodářství a logistiky zásobování. V první části vysvětluje obecné pojmy problematiky logistiky, zásob a skladování. Další část popisuje aktuální ...
 • Softwarová aplikace pro posouzení vybraných ukazatelů 

  Dúpalová, Kateřina
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu softwarové aplikace pro posouzení vybraných ukazatelů a návrhu vedoucímu ke zlepšení stávající situace společnosti. V teoretické části práce vysvětluje vybrané ekonomické ukazatele a ...
 • Současná efektivnost bankrotních modelů v prostředí států V4 

  Suchánek, Aleš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na predikční bankrotní modely, na jejich rozbor a praktické využití. Dále bude provedeno šetření jejich přesnosti zaměřené na evropský trh a budou navrhnuty změny na zlepšení přesnosti ...
 • Spokojenost zákazníků 

  Svobodová, Eliška
  Bakalářská práce se zabývá problematikou spokojenosti zákazníků autorizovaného prodejce a opravce vozů CARent, a.s. Brno. V práci jsou použity dílčí analýzy ke zjištění současného stavu marketingového prostředí a dále je ...
 • Spokojenost zákazníků 

  Pešková, Iveta
  Bakalářská práce usiluje o nalezení řešení s cílem, co nejlépe uspokojit zákazníky Technického muzea v Brně. Počáteční část popisuje teoretická východiska, která obsahují související pojmy. V druhé části je představena ...