Now showing items 357-376 of 424

 • Softwarová aplikace pro posouzení vybraných ukazatelů 

  Dúpalová, Kateřina
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu softwarové aplikace pro posouzení vybraných ukazatelů a návrhu vedoucímu ke zlepšení stávající situace společnosti. V teoretické části práce vysvětluje vybrané ekonomické ukazatele a ...
 • Současná efektivnost bankrotních modelů v prostředí států V4 

  Suchánek, Aleš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na predikční bankrotní modely, na jejich rozbor a praktické využití. Dále bude provedeno šetření jejich přesnosti zaměřené na evropský trh a budou navrhnuty změny na zlepšení přesnosti ...
 • Spokojenost zákazníků 

  Svobodová, Eliška
  Bakalářská práce se zabývá problematikou spokojenosti zákazníků autorizovaného prodejce a opravce vozů CARent, a.s. Brno. V práci jsou použity dílčí analýzy ke zjištění současného stavu marketingového prostředí a dále je ...
 • Spokojenost zákazníků 

  Pešková, Iveta
  Bakalářská práce usiluje o nalezení řešení s cílem, co nejlépe uspokojit zákazníky Technického muzea v Brně. Počáteční část popisuje teoretická východiska, která obsahují související pojmy. V druhé části je představena ...
 • Spokojenost zákazníků 

  Kratochvíla, Jakub
  Bakalarska prace se zameruje na problematiku v oblasti spokojenosti zakazniku maloobchodniho sportovniho retezce prodejen Decathlon, a to konkretne na pobocce v Brne Ivanovicich. V teoreticke cast popisuje pojmy jako ...
 • Studie rozvoje podnikání na základě finanční analýzy 

  Kulíková, Andrea
  Bakalářská práce se věnuje studii rozvoje podnikání společnosti A + M FENSTER s.r.o. na základě finanční analýzy. V práci bude analyzováno současné makroprostředí a mikroprostředí společnosti a vypracována souhrnná analýza ...
 • Studie rozvoje podnikání s vybraným výrobkem 

  Káňa, Vojtěch
  Bakalářská práce se zaměřuje na navržení výrobního procesu od výkresu po finální produkt. Porovnáním několika výrobních procesů a následného výběru jednoho vhodného, případně kombinací vybraných procesů, jenž budou nejvíce ...
 • Tvorba aplikace pro evidenci firemních objednávek pomocí VBA 

  Trnka, Štěpán
  Tématem bakalářské práce je využití VBA v Microsoft Excel jako nástroje pro tvorbu podpůrných firemních aplikací. V mé práci je navržena a vytvořena aplikace, která slouží ke správě objednávkového systému pro firmu Alebo. ...
 • Tvorba investičního portfólia 

  Ochodnický, Dušan
  Bakalářská práce se věnuje skladbě investičního portfolia smíšeného fondu kvalifikovaných investorů na základě specifických požadavků managementu společnosti za stávajících podmínek na trhu. Výsledky této práce mohou být ...
 • Tvorba metrik a reportů pro podporu procesního řízení průběhu zakázky podnikem 

  Kuklica, Roman
  Bakalárska práca je zameraná na sledovanie priebehu zákaziek v spoločnosti XY, s.r.o., ktorá sa zaoberá výrobou elektrotechnických výrobkov. Teoretická časť práce obsahuje objasnenie pojmov, ktoré s danou problematikou ...
 • Tvorba portfolia akciového fondu kvalifikovaných investorů 

  Synek, Jan
  Předmětem bakalářské práce je vypracování návrhu investičního portfolia oborově zaměřeného fondu kvalifikovaných investorů se zaměřením na společnosti těžící zlato. Teoretická část práce je zaměřena na popis fondů ...
 • Tvorba portfolia fondu kvalifikovaných investorů 

  Rudy, Michael
  Cieľom tejto bakalárskej prace je pomocou fundamentálnej analýzy vytvoriť portfólio s akciami svetových spoločností pôsobiacich v energetike. Teoretická časť sa zaoberá legislatívou fondov kvalifikovaných investorov, ich ...
 • Tvorba portfolia investičního fondu kolektiního investování 

  Nguyen, Tuyet Nhung
  Tato bakalářská práce je zaměřena na výběr akciových titulů na základě fundamentální analýzy. V teoretické části je vysvětlena struktura investičního fondu a fond kolektivního investování v soudobých podmínkách České ...
 • Tvorba procesního řízení zakázky ve vybrané profesi stavebnictví 

  Kutílek, Vladislav
  Bakalářská práce se zabývá průběhem zakázky ve vybraném výrobním podniku. Práce je rozdělena na několik částí. V první části popisuji teoretické poznatky v oboru procesního řízení. V další části přecházím k představení ...
 • Tvorba štíhlého provozu s využitím plynulých materiálových toků 

  Paluaniyazov, Kuralbay
  Cílem této bakalářské práce je tvorba provozu s využitím štíhlého materiálového toku v podniku, zejména postup zavedení systému Milk run do výrobní oblasti ve společnosti IMI Precision Engineering s.r.o. Práce bude rozdělená ...
 • Uplatnění matematických a statistických metod v řízení podniku 

  Nosa, Viktor
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod u vybraného podniku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje ekonomické a statistické ...
 • Uplatnění matematických a statistických metod v řízení podniku 

  Udalova, Anna
  Cílem mé bakalářské práce je zhodnotit ekonomickou situaci podniku pomocí finanční analýzy. Teoretická část obsahuje popis metod a postupů finanční analýzy a princip časových řad a regresní analýzy ve statistice. Praktická ...
 • Uplatnění matematických a statistických metod v řízení podniku 

  Machálek, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu dané společnosti, za použití matematických a statistických metod, které budou popsány v první části práce. V další části pomocí těchto metod analyzujeme data z účetních výkazů abychom ...