Now showing items 378-397 of 424

 • VBA aplikace pro evidenci a fakturaci prodaných produktů 

  Bárek, Tomáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na rozbor aktuálního způsobu, který společnost Medingo s.r.o. používá pro generování faktur svým obchodním zástupcům. Cílem práce je na základě reálných zkušeností navrhnout novou metodiku ...
 • Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací 

  Foralová, Eliška
  Bakalářská práce je zaměřena na vnitropodnikové směrnice společnosti HBH Projekt spol. s.r.o. V první části práce se definují základní pojmy, následuje seznámení se stručným obsahem jednotlivých směrnic a podrobný teoretický ...
 • Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu 

  Štěpánková, Markéta
  Bakalářská práce je zaměřena na výběr nejvýhodnější formy podnikání na území České republiky za pomocí optimalizace daňové povinnosti. Porovnává různé formy podnikání a jejich daňové zátěže a tyto poznatky jsou poté ...
 • Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu 

  Neumannová, Denisa
  Bakalářská práce se zabývá výběrem nejvíce vyhovující právní formy podnikání z pohledu minimálního daňového zatížení. U konkrétního podnikatelského subjektu dochází ke stanovení daňové povinnosti, která je následně porovnávána ...
 • Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu 

  Střihavka, Viktor
  Bakalářská práce je v teoretické části zaměřená na právní formy podnikání a jejich specifika, dále obsahuje základní pojmy týkající se zdanění fyzických a právnických osob včetně způsobů výpočtu základu daně a daňové ...
 • Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu 

  Heger, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na vhodnou volbu formy podnikání a stanovení nejvýhodnější daňové optimalizace subjektů, působících v ekonomickém prostředí České republiky. Práce zobrazuje daňovou povinnost u vybraných forem ...
 • Vytvoření vnitropodnikové směrnice dlouhodobého majetku 

  Stejskal, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na vnitropodnikové směrnice společnosti BZCompany international s. r. o. První část se věnuje teoretickým východiskům pro vnitropodnikové směrnice, účtování, účetním a daňovým odpisům a ...
 • Vytvoření vnitropodnikové směrnice obchodní korporace 

  Otrubová, Lenka
  Táto bakalárska práca na tému ,,Vytvorenie vnútropodnikovej smernice obchodnej korporácie” sa zaoberá témou, ktorá je aktuálna pri vedení takmer každej účtovnej jednotky. Definuje dôležitosť vnútropodnikových smerníc, ich ...
 • Vytvoření vnitropodnikové směrnice obchodní korporace 

  Mahdalová, Barbora
  Bakalářská práce se zabývá vnitropodnikovými směrnicemi kapitálové společnosti. První část je zaměřena na teoretická východiska pro vnitropodnikové směrnice, dlouhodobý majetek, jeho evidenci, odpisy a účtování. Druhá část ...
 • Využití konceptu celkové odměny v systému odměňování zaměstnanců vybrané společnosti 

  Hodulíková, Eva
  Bakalářská práce se zaměřuje na využití konceptu celkové odměny ve společnosti ABC, s. r. o. Tato práce je rozdělena do tří částí. V první části jsou vysvětleny pojmy související s celkovou odměnou, s odměňováním zaměstnanců ...
 • Využití lineárního programování při optimalizaci rozpočtu na reklamu 

  Jurčo, Denis
  Bakalárska práca sa zaoberá procesmi, ktoré prebiehajú v podniku pri optimalizácii nákladov na reklamu. V teoretickej časti budú definované teoretické východiská, základné pojmy, metódy, postupy a lineárne programovanie, ...
 • Využití nástrojů projektového managementu v praxi 

  Markulchak, Alina
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku využiti nástrojů projektového managementu ve společnosti KREITANA s.r.o..V první časti bakalářské práce popsány teoretické znalosti projektového managementu. Druha analytická ...
 • Využití nástrojů projektového managementu v praxi 

  Panáková, Pavla
  Bakalářská práce je zaměřena na využití projektového řízení pro vytvoření elektronického obchodování pro společnost IREKS ENZYMA s.r.o. Úvodní část se zabývá teoretickými východisky z oblasti projektového řízení, v další ...
 • Využití VBA jako nástroje pro tvorbu podpůrné firemní aplikace 

  Spáčil, Michael
  Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření aplikace, která sloučí několik oddělených systémů do jednoho. Poskytne uživateli komplexní systém pro správu klienta, nemovitosti, finanční analýzy a finančního plánu.
 • Využití VBA jako nástroje pro tvorbu podpůrných firemních aplikací 

  Kušlita, Adam
  V tejto bakalárskej práci chceme navrhnúť aplikáciu v programe Microsoft Excel, za využitia programovacieho jazyka VBA. Aplikácia bude výrazne urýchľovať generovanie výstupného súboru pre banky a bude presné navrhnutá podľa ...
 • Výběr a implementace informačního systému 

  Anýž, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a zavedením informačního systému pro firmu VELBATES s.r.o. Budu posuzovat požadavky na IS abych, ho mohl dobře aplikovat do provozu. Bakalářská práce se zaměřuje na kompletní analýzu, ...
 • Výběr a implementace informačního systému 

  Kuchta, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá výběrem a následnou implementací nejvhodnějšího informačního systému pro zvolenou firmu. První část práce popisuje teorii, druhá část zahrnuje analýzu a požadavky firmy. Závěrečná část je zaměřena ...
 • Výběr a implementace informačního systému 

  Volfová, Jana
  Bakalářská práce se zabývá výběrem vhodného informačního systému pro firmu. První část se věnuje teoretickým východiskům, druhá část je zaměřena na analýzu požadavků klienta, samotný výběr systému a jeho implementaci.
 • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

  Stúpalová, Patrícia
  Cieľom tejto bakalárskej práce je výber a následná implementáciou informačného systému pre zvolenú firmu. V prvej časti sú obsiahnuté teoretické východiská práce, o ktoré sa následne opierajú jej ďalšie kapitoly. Druhou ...
 • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

  Trinh, Ngoc Minh
  V této bakalářské práci se budu zabývat výběrem a implementaci informačního systému firmy BODEHO s.r.o. Firma se zaměřuje na prodej oblečení a obuvi. Výsledkem této práce by měl být návrh informačního systému, které by ...