Now showing items 404-423 of 424

 • Zabezpečení a řízení řezných nástrojů pro CNC stroje 

  Vašíková, Simona
  Bakalářská práce se zabývá způsoby zabezpečení a řízení skupiny řezných nástrojů a analýzou jejich spotřeby pro výrobu pístnic z nerezové oceli pomocí multifunkčního stroje CNC a dalších doplňkových strojů potřebných pro ...
 • Zachycování a vykazování dlouhodobého majetku ve vybrané účetní jednotce 

  Cepáková, Hana
  Bakalářská práce se zabývá problematikou evidence a vykazování dlouhodobého majetku vybrané účetní jednotky, konkrétně příspěvkové organizace.
 • Zachycování a vykazování DPH ve vybrané účetní jednotce 

  Kavanová, Zuzana
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku zachycování a vykazování DPH ve vybrané účetní jednotce, konkrétně malé obci. Jsou vysvětleny základní účetní principy ve vybrané účetní jednotce, problematika daně z přidané ...
 • Zavedení štíhlé výroby s použitím digitalizace 

  Jaroš, Stanislav
  Bakalarska praca sa zameriava na digitalizáciu v oblasti plánovania a riadenia vyrobnej firmy Konštrukta-TireTech a.s. Nasledne navrhuje konkrétny software pre efektívne riadenie. Riesenie zohľadnuje najnovsie technické ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Šlemenda, David
  Bakalářská práce se zabývá zálohováním dat a datovými úložišti. Jsou zde popsány situace, které úzce souvisí se zálohováním dat v konkrétní výrobní společnosti. Na základě analýzy uvedeného podniku jsou zjištěny nedostatky ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Krídla, Matúš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou zálohovania dát a dátovými úložiskami. Cieľom práce je vytvoriť návrh zálohovania a ukladania dát v spoločnosti Kridla s.r.o. Prvá časť sa venuje všeobecnému úvodu do danej ...
 • Zdanění příjmů osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění 

  Hortová, Michaela
  Tato bakalářská práce je věnována zdanění příjmů osob podnikajících na základě živnostenského podnikání. Zabývá se popisem osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění a základními pojmy související s daní z příjmů ...
 • Zdanění příjmů právnické osoby v České republice a na Slovensku 

  Žiak, Ján
  Bakalárska práca je zameraná na zdanenie príjmu právnických osôb v Českej a Slovenskej republike a na možnosti daňovej optimalizácie. Teoretická časť obsahuje definície a objasňuje odborné pojmy. Následne je vykonaná analýza ...
 • Zdanění subjektu neziskového sektoru - vybrané účetní jednotky 

  Sklenářová, Petra
  Bakalářská práce se zabývá neziskovou organizací a následně jejím zdaněním z pohledu daně z příjmů právnických osob a daně silniční. V teoretické části je uvedena charakteristika jednotlivých neziskových organizací, dále ...
 • Zdaňování vybrané kategorie příjmů - návrhy a doporučení 

  Ubrová, Klára
  Bakalářská práce je zaměřena na zdanění příjmů ve vybrané společnosti. Jedná se o snahu snížit daňovou povinnost v oblasti příjmů právnických osob za pomocí daňových odpočtů na výzkum a vývoj. V první části práce dochází ...
 • Zhodnocení aplikace vybraného účetního softwaru ve firmě 

  Ležáková, Kamila
  Bakalářská práce se ve své teoretické části zaměřuje na účetnictví už od historie a zavedení účetního systému. V práci je uvedena nabídka ekonomických a účetních softwarů na trhu, kritéria pro jejich výběr a srovnání. ...
 • Zhodnocení aplikace vybraného účetního softwaru ve firmě 

  Nesrovnalová, Anna
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu výběru účetního softwaru v daném podniku. S využitím dostupných zdrojů je zde popsáno, co to je účetní systém, jaká kritéria si musí management stanovit a zohlednit, aby vybral ten ...
 • Zhodnocení ekonomické efektivnosti investičního projektu 

  Ráčil, Vojtěch
  Bakalářská práce se věnuje tématu zhodnocení ekonomické efektivnosti investičního projektu u vybrané společnosti. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a analytickou. Obsah teoretické části je zaměřen na vysvětlení ...
 • Zhodnocení finanční situace Prefa Brno, a. s. a návrhy na její zlepšení 

  Sakánek, Karel
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace společnosti Prefa Brno, a. s. v letech 2013-2017. Práce je rozdělena do tří částí. Teoretická část obsahuje teoretická východiska a důležité pojmy z oblasti ...
 • Zhodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace a návrhy na její zlepšení 

  Urbánková, Barbora
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti K4 a. s. za období od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2018 a formulování návrhů na zlepšení současné finanční situace. V teoretické části je vysvětlena ...
 • Zhodnocení hospodaření vybrané organizace veřejného sektoru 

  Vargová, Iveta
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení hospodaření vybrané organizace se sociálním programem, G-centrum Mikulov, příspěvková organizace. První část práce se zabývá metodami zpracování a cíli práce. V dalších částech ...
 • Zlepšení ekonomické výkonnosti podniku 

  Zástěra, Patrik
  Tato bakalářská práce se zabývá zlepšením ekonomické výkonnosti daného podniku v určitém časovém intervalu. Práci lze rozdělit na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje teoretické poznatky z oblasti ...
 • Zlepšení výkonnosti podniku 

  Klašková, Kristýna
  Bakalářská práce se zabývá hodnocení výkonnosti podniku AGROLA s.r.o. prostřednictvím zvolených metod finanční analýzy. Poté budou zpracovány návrhy na zlepšení výkonnosti podniku. Tato práce je rozdělena na dvě hlavní ...
 • Zlepšení výkonnosti podniku 

  Jaríček, Martin
  Bakalárska práca je zameraná na zhodnotenie finančnej situácie spoločnosti Zeppelin SK, s.r.o. za obdobie od roku 2013-2017. Práca je rozdelená na tri hlavné časti. V prvej časti sa nachádzajú teoretické poznatky, ktoré ...
 • Zlepšování výrobní logistiky ve vybraném podniku 

  Mňuková, Eliška
  Bakalářská práce se zabývá zlepšováním výrobní logistiky ve vybraném podniku. Práce je zaměřena na současný stav výrobní logistiky, materiálový tok a jeho analýzu. Obsahuje návrhy na zlepšení výrobní logistiky a plynulosti ...