Now showing items 321-340 of 424

 • Pracovněprávní vztahy se zaměřením na zaměstnanecké benefity 

  Dobešová, Michaela
  Bakalářská práce se věnuje problematice pracovněprávních vztahů se zaměřením na poskytování zaměstnaneckých benefitů. Teoretická část práce se orientuje na vymezení nejdůležitějších pracovněprávních a ekonomických pojmů ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Kuklová, Klára
  Bakalářská práce se zabývá pracovněprávními vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů. Teoretická část se zabývá pojmy z právního, ekonomického, daňového a účetního pojetí. V analytické části se objasňují pracovněprávní ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Boháčková, Adéla
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku pracovněprávních vztahů u vybraného zaměstnavatele. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy týkající se pracovněprávních vztahů z právního, daňového, ekonomického a účetního ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Zouharová, Daniela
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovněprávních vztahů, jejich vzniku i skončení. Zaměřuje se na vysokou fluktuaci zaměstnanců ve výrobním úseku a na náklady s tím spojené. Dále se zabývá problematickými zaměstnanci, ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Štercová, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovněprávních vztahů. Zaměřuje se na optimalizaci mzdových a osobních nákladů, které zaměstnavateli vznikají v souvislosti se vznikem a trváním nového pracovněprávního vztahu. ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Rybová, Martina
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku pracovněprávních vztahů. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy pracovněprávních vztahů, které jsou dále využity v analytické části této práce. Analytická část se zabývá ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Skotáková, Adéla
  Bakalářská práce je zaměřena na téma pracovněprávních vztahů ve vybrané příspěvkové organizaci. Zabývá se hodnocením aktuální situace příspěvkové organizace z právního a ekonomického hlediska v personální oblasti. Hlavním ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Ducháčková, Eva
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovněprávních vztahů z hlediska optimalizace mzdových nákladů. Teoretická část charakterizuje základní pojmy pracovněprávních vztahů z pohledu právního, ekonomického, účetního a ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Rollerová, Pavlína
  Bakalářská práce se věnuje problematice pracovněprávních vztahů u vybraného zaměstnavatele. Zabývá se optimalizací mzdových a osobních nákladů, které zaměstnavateli vznikají v souvislosti s trváním pracovněprávního vztahu. ...
 • Proces výběru dodavatele pro opravy strojních zařízení ve výrobních provozech 

  Francová, Klára
  Bakalářská práce je zaměřena na proces výběru dodavatele pro opravy strojních zařízení ve výrobním provozu oddělení Externích oprav. Pro přehlednost procesu byla vytvořena procesní mapa, která má za úkol celý proces popsat ...
 • Proces změny zákazníka 

  Otradovcová, Andrea
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na zlepšení procesu v rámci vybrané společnosti. Součástí práce jsou potřebná teoretická východiska. V analytické části je podrobně popsán vybraný proces. Po identifikaci slabých míst ...
 • Procesní řízení zakázky 

  Vítámvás, Lukáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na průběh zakázky ve společnosti Maletínský Pískovec s.r.o., která se zabývá těžbou kamene a s tím souvisejících dalších služeb. Prostřednictvím analýzy je definován současný stav řízení průběhu ...
 • Procesní řízení zakázky v obchodní organizaci 

  Zdražil, Vratislav
  Tato bakalářská práce zkoumá průběh zakázky obchodní společnosti, která se věnuje internetovému prodeji nové, předváděcí a repasované výpočetní techniky především na území České a Slovenské republiky. Společnost prodává ...
 • Procesní řízení zakázky ve výrobním podniku 

  Vencálková, Monika
  Tato bakalářská práce se zabývá procesním řízením zakázky ve výrobním podniku ŽĎAS, a.s., který je strojírenskou společností. V první části je zaměřena na teoretická východiska, která se k dané problematice vztahují. Další ...
 • Projekt štíhlé výroby a implementace 

  Matějíček, Marek
  Tato bakalářská práce pojednává o štíhlé výrobě a její implementaci ve firmě Alca plast, s.r.o. v Břeclavi, která se zabývá výrobou výhradně sanitární techniky. Díky teoretickým znalostem o štíhlé výrobě navrhneme nový ...
 • Prověření slabých míst v ochraně dat vybrané firmy 

  Strachová, Zuzana
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením stavu bezpečnosti v oblasti ochrany dat dílčí části informačního systému zvolené komerční firmy menší velikosti. Ve své práci zkoumám stav zabezpečení a zavedená bezpečnostní opatření ...
 • Přechod z daňové evidence na účetnictví 

  Nguyenová, Žaneta
  Bakalářská práce se zabývá problematikou přechodu z daňové evidence na účetnictví. V první části jsou popsána teoretická východiska a základní právní úprava. V druhé části je vysvětlen postup přechodu z daňové evidence na ...
 • Přestavba komunikační síťové infrastruktury 

  Wawreczka, Marek
  Tato bakalářská práce pojednává o komplexním návrhu počítačové sítě pro fiktivní firmu ‚‚KO SYS a.s.‘‘ Objekt je složen z hlavní administrativní budovy kterou, se budeme v mé bakalářské práci zabývat a výrobní halou, která ...
 • Přiřazení vztahu zákaznických obalů ke spotřebě 

  Krečová, Anna
  Bakalářská práce se zabývá materiálovým tokem, a to konkrétně zákaznickým obalovým materiálem. Teoretická část představuje základní logistické pojmy. Analytická část se zaměřuje na současný stav nakupování a použití ve ...
 • Příprava výrobního projektu 

  Kvarda, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na přípravu budoucího projektu, která zahrnuje identifikaci záměru, cíle, výstupů a následně jeho naplánovaní a posouzení veškerých získaných informací. Teoretická část se věnuje projektovému ...