Now showing items 1-20 of 420

 • Návrh změn systému odměňování zaměstnanců pobočky vybrané společnosti 

  Žílová, Tereza
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na systém odměňování a hodnocení zaměstnanců ve vybrané společnosti. Práce je rozdělena na tři části. V první části se věnuje teoretickým východiskům práce, tedy základním pojmům teorie ...
 • Hodnocení výkonnosti vybrané společnosti pomocí nástrojů finanční analýzy 

  Tihelka, Filip
  Tématem této bakalářské práce je „Hodnocení výkonnosti podniku pomocí nástrojů finanční analýzy“. Tato práce je zaměřena na zkoumání výkonnosti vybrané společnosti. Teoretická část je věnována principům finanční analýzy a ...
 • Podnikatelský záměr - založení čajovny 

  Šoukal, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem na založení nového podnikatelského subjektu. Konkrétně se jedná o čajovnu. Bakalářská práce se skládá z teoretické části, ve které autor definuje několik základních pojmů. Druhá část ...
 • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

  Stúpalová, Patrícia
  Cieľom tejto bakalárskej práce je výber a následná implementáciou informačného systému pre zvolenú firmu. V prvej časti sú obsiahnuté teoretické východiská práce, o ktoré sa následne opierajú jej ďalšie kapitoly. Druhou ...
 • Metody plánování a řízení zakázek s ohledem na náklady 

  Paška, Tomáš
  Bakalárska práca sa zaoberá priebehom zákazky v sprostredkovateľskej firme Tower Finance a.s., konkrétne analýzou procesu a vytvorením návrhu na zlepšenie, ktorý zabezpečí rast celej spoločnosti a zvýši spokojnosť klientov.
 • Podnikatelský plán založení výtvarného ateliéru 

  Genaeva, Evgeniya
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením reálného podnikatelského plánu pro založení výtvarného ateliéru. Je rozdělena do tří částí. Teoretická část vymezuje základní pojmy, které jsou nezbytné pro celkové pochopení daného ...
 • Návrh logistické koncepce se zaměřením na řízení zásob dílů 

  Karamnova, Anna
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou logistické koncepce se zaměřením na řízení zásob dílů ve společnosti IMI Precision Engineering. První část obsahuje teoretické podklady a analýzu současného stavu řízení zásob, ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Krídla, Matúš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou zálohovania dát a dátovými úložiskami. Cieľom práce je vytvoriť návrh zálohovania a ukladania dát v spoločnosti Kridla s.r.o. Prvá časť sa venuje všeobecnému úvodu do danej ...
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Šablatúrová, Bibiána
  finančná analýza, ekonomické ukazovatele, časové rady, regresná analýza, ekonomický software, VBA
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Holasová, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku, následnou analýzou a návrhy na zlepšení. Práce je rozdělena na dvě hlavní části – teoretickou a analytickou. V první teoretické části jsou popsány základní ...
 • Podnikatelský plán - založení prodejny se sportovním vybavením 

  Horčičková, Nikola
  Cieľom seminárnej práce je vypracovanie konkrétneho podnikateľského plánu. Zahŕňa tri časti: teoretickú, v ktorej sú vysvetlené základné ekonomické pojmy. Ďalej analytickú, ktorá je zameraná na zhodnotenie aktuálnej situácie ...
 • Řízení zásob v obchodním podniku 

  Smutný, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá návrhem na zlepšení řízení zásob, skladového hospodářství a logistiky zásobování. V první části vysvětluje obecné pojmy problematiky logistiky, zásob a skladování. Další část popisuje aktuální ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Pavliňáková, Sabina
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace společnosti KOBODAS INDUSTRY s.r.o. pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. V teoretické části je vymezen účel, zdroje a metody finanční analýzy. V analytické ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Malá, Tereza
  Bakalářská práce na téma „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“, analyzuje vybranou společnost, IDEAL OKNO s.r.o., v rozmezí let 2012-2017 na základě vybraných finančních ukazatelů. Toto vyhodnocení ...
 • Využití konceptu celkové odměny v systému odměňování zaměstnanců vybrané společnosti 

  Hodulíková, Eva
  Bakalářská práce se zaměřuje na využití konceptu celkové odměny ve společnosti ABC, s. r. o. Tato práce je rozdělena do tří částí. V první části jsou vysvětleny pojmy související s celkovou odměnou, s odměňováním zaměstnanců ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Hron, Michal
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace firmy ABC za roky 2013 - 2017. V úvodu jsou rozebrány teoretické znalosti týkající se finanční analýzy, které jsou dále využity k analýze společnosti ABC. Na základě ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kryl, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřená na zhodnocení finanční situace firmy MVVS s.r.o. a návrhy na její zlepšení. Pro výpočty jsem použil roky 2012 až 2018. První část mé práce je zaměřená na teorii, kde jsem objasnil pojmy, metody ...
 • Ekonomické aspekty produktové inovace v Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Weber 

  Štěrba, Jakub
  Bakalářská práce se věnuje produktové inovaci ve společnosti vyrábějící stavební materiály. V práci jsou analyzovány ekonomické aspekty této produktové inovace, které jsou posuzovány různými způsoby. Na základě zhodnocení ...
 • Ekonomické aspekty zavedení procesní inovace ve výrobní korporaci 

  Kosíková, Žaneta
  Předmětem bakalářské práce „Ekonomické aspekty zavedení procesní inovace ve výrobní korporaci“ je popis a následná analýza zavedení inovace procesu ve vybrané firmě. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení pojmu inovace ...
 • Ekonomické aspekty inovace ve společnosti BACHL, spol. s r.o. 

  Kudlička, Michal
  Tato bakalářská práce, na téma „Ekonomické aspekty inovace ve společnosti BACHL, spol. s r.o.“, se zabývá vyhodnocením ekonomických aspektů vybrané procesní inovace, která měla největší dopad na efektivnost výroby. Dopad ...