Now showing items 1-3 of 3

 • Marketingový mix podniku 

  Grůzová, Beata
  Předmětem této bakalářské práce je návrh marketingového mixu podniku. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. V první teoretické části je definován pojem marketing a marketingový mix. Poznatky z teoretické části budou ...
 • Návrh na zlepšení marketingové komunikace konkrétní společnosti 

  Vošvrdová, Klára
  Tato bakalářská práce je zaměřena na marketingovou komunikaci Půjčovny šatů Kavalír. V teoretické části jsou vysvětlovány základní pojmy, jako například co je to marketing a marketingová komunikace. V analytické části se ...
 • Zvýšení efektivity investice obce za použití marketingového mixu 

  Košian, Dávid
  Bakalárska práca sa zameriava na marketingový mix obce, respektíve ako by mala obec lepšie využívať nehnuteľnosť, ktorú má vo svojom vlastníctve. Najskôr definujem základné pojmy, postupy a metódy. Potom sa zameriavam na ...