Now showing items 1-2 of 2

  • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

    Sadílková, Tereza
    Tato bakalářská práce se zabývá analýzou informačního systému a návrhem jeho změn pro společnost působící v oblasti cementárenského a minerálního průmyslu. Tato společnost vyvíjí a vyrábí zařízení pro odběr, dopravu a ...
  • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

    Trinh, Ngoc Minh
    V této bakalářské práci se budu zabývat výběrem a implementaci informačního systému firmy BODEHO s.r.o. Firma se zaměřuje na prodej oblečení a obuvi. Výsledkem této práce by měl být návrh informačního systému, které by ...