Now showing items 1-4 of 4

 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Sadílková, Tereza
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou informačního systému a návrhem jeho změn pro společnost působící v oblasti cementárenského a minerálního průmyslu. Tato společnost vyvíjí a vyrábí zařízení pro odběr, dopravu a ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Barlíková, Barbora
  Bakalárska práca sa zaoberá posúdením informačného systému Základnej školy Komenského 6 so sídlom v Starej Ľubovni, ako aj navrhnutím zmien, ktoré by mohli viesť k zlepšeniu efektívnosti a bezpečnosti tohto informačného ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Závodný, Jiří
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu stavu informačního systému ve firmě XCR Svorada s.r.o. a následný návrh změn. První část je věnována teoretickým východiskům potřebným k pochopení dané problematiky. Dále jsou vytvořeny ...
 • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

  Trinh, Ngoc Minh
  V této bakalářské práci se budu zabývat výběrem a implementaci informačního systému firmy BODEHO s.r.o. Firma se zaměřuje na prodej oblečení a obuvi. Výsledkem této práce by měl být návrh informačního systému, které by ...