Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh WiFi sítě v nemocnici 

    Badin, Vojtěch
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem funkční a dostatečně výkonné WiFi sítě, která bude schopna uspokojit potřeby zákazníků a personálu nemocnice ve městě s 10 000 obyvateli. Realizací tohoto projektu dosáhne nemocnice ...