Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení zásob v obchodním podniku 

    Smutný, Jakub
    Bakalářská práce se zabývá návrhem na zlepšení řízení zásob, skladového hospodářství a logistiky zásobování. V první části vysvětluje obecné pojmy problematiky logistiky, zásob a skladování. Další část popisuje aktuální ...