Now showing items 1-2 of 2

  • Logistická koncepce se zaměřením na výrobní linku 

    Jurásková, Anna
    Tato bakalářská práce se zabývá studií výrobní logistické koncepce ve vybraném podniku. V práci se nejprve zaměřuji na logistickou koncepci celého podniku a poté analyzuji současný materiálový stav dané výrobní linky. Na ...
  • Řízení zásob v obchodním podniku 

    Smutný, Jakub
    Bakalářská práce se zabývá návrhem na zlepšení řízení zásob, skladového hospodářství a logistiky zásobování. V první části vysvětluje obecné pojmy problematiky logistiky, zásob a skladování. Další část popisuje aktuální ...