Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh počítačové sítě hračkářství 

    Marek, Milan
    Bakalářská práce je především zaměřena na návrh funkční počítačové sítě na pobočce hračkářství. Má analyzovat současný stav počítačové sítě a na základě této analýzy je zrealizováno vlastní řešení. Řešení musí být proveditelné ...