Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh počítačové sítě společnosti 

    Herodková, Veronika
    Bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě ve vybrané firmě. V analytické části práce popisuji současný stav počítačové sítě a následně požadavky investora na síť novou. V poslední části bakalářské práce se nachází ...