Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh počítačové sítě společnosti 

    Novák, Petr
    Bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě společnosti. První kapitola pojednává o teoretických východiskách práce, která jsou potřebná znát pro vytvoření síťového návrhu. Druhá kapitola obsahuje analýzu současného ...