Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh podnikatelského záměru - založení kavárny 

    Šrámková, Karolína
    Tématem bakalářské práce je vypracování podnikatelského záměru firmy, konkrétně kavárny. Práce vychází z teoretických podkladů, analyzuje prostředí, možná rizika a nastiňuje hospodaření nově vzniklé společnosti.