Now showing items 1-1 of 1

  • Kalkulace nákladů ve výrobním podniku 

    Pecháček, Marek
    Hlavním cílem této bakalářské práce je komplexní návrh kalkulačního procesu ve zvoleném podniku. Identifikace stávajícího způsobu kalkulace nákladů, jeho podrobný rozbor a ukázka způsobu kalkulace na vybraných výrobcích. ...