Now showing items 1-1 of 1

  • Investování volného kapitálu podniku 

    Fischer, Karel
    Cílem této bakalářské práce je vhodné navržení investice pro dočasné uchování volného kapitálu vybraného podniku. Při řešení tohoto problému budu vycházet z makroekonomické analýzy současného stavu finančního trhu v České ...