Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh dílčí části informačního systému 

    Franěk, Jiří
    V práci je zpracována analýza současného stavu IS spolu s definováním požadavků ze strany firmy a zákazníků na řešení. Z výstupů analytické části vychází samotný návrh řešení, který má za úkol zlepšení firemních procesů a ...