Now showing items 1-10 of 10

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Demčáková, Lucie
  Bakalářská práce je zaměřena na finanční situaci společnosti OHL ŽS, a.s. za roky 2014 až 2017 a návrhy na její zlepšení. První část práce uvádí cíle, teoretická východiska a hodnocení společnosti pomocí vybraných metod. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Klabanová, Kateřina
  Tato bakalářská práce s názvem „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ hodnotí finanční situaci a finanční zdraví SAKO Brno, a.s. a jeho konkurenta FCC Česká republika, s.r.o. za období 2010-2017. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kryl, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřená na zhodnocení finanční situace firmy MVVS s.r.o. a návrhy na její zlepšení. Pro výpočty jsem použil roky 2012 až 2018. První část mé práce je zaměřená na teorii, kde jsem objasnil pojmy, metody ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Zukalová, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace vybrané společnosti ve sledovaném období 2013 až 2017. První část se zaměřuje na teoretická východiska, kde jsou specifikováni vybraní ukazatelé a ostatní pojmy, které ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kopecká, Adéla
  Cílem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti WestRock Packaging Systems Svitavy, s. r. o. v letech 2013–2017. První část bakalářské práce vymezuje cíle a metody, pomocí nichž budou dosaženy stanovené ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Rychlíková, Leona
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situaci vybrané společnosti AXIVA CZ s. r. o. Kyjov za období 2014 – 2018. Práce je rozdělena celkem do čtyř kapitol. V první kapitole jsou popsány cíle a metody ...
 • Hodnocení finanční situace podniku pomocí nástrojů finanční analýzy a následná formulace návrhů na zlepšení. 

  Míchal, Jakub
  Tato bakalářské práce se zaměřuje na finanční analýzu vybraného podniku za fiskální období od 31.3. 2013 do 31.3.2018. Práce je rozdělena na čtyři základní části. V první části jsou vymezeny cíle a metodika práce, dále ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Švehlíková, Barbora
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace firmy PLASTICO spol. s r.o. v letech 2013–2017. V teoretické části jsou popsány vybrané ukazatele a informační zdroje potřebné pro jejich výpočet. Následně jsou v ...
 • Podnikatelský záměr – rozšíření vozového parku 

  Šnajdar, Martin
  Bakalářská práce se zabývá rozšířením vozového parku v již existující společnosti. Práce se skládá ze dvou částí, z teoretické a praktické. V teoretické části je objasněna tématika podnikatelského plánu a možností financování. ...
 • Podnikatelský záměr – zefektivnění pracovních postupů 

  Šnajdar, Martin
  Bakalářská práce se zabývá zefektivněním chodu již existující společnosti. Práce se skládá ze dvou částí, z teoretické a praktické. V teoretické části je objasněna tématika podnikatelského plánu a možností financování. V ...