Now showing items 1-1 of 1

  • Vytvoření vnitropodnikové směrnice obchodní korporace 

    Otrubová, Lenka
    Táto bakalárska práca na tému ,,Vytvorenie vnútropodnikovej smernice obchodnej korporácie” sa zaoberá témou, ktorá je aktuálna pri vedení takmer každej účtovnej jednotky. Definuje dôležitosť vnútropodnikových smerníc, ich ...