Now showing items 1-1 of 1

  • Zdanění subjektu neziskového sektoru - vybrané účetní jednotky 

    Sklenářová, Petra
    Bakalářská práce se zabývá neziskovou organizací a následně jejím zdaněním z pohledu daně z příjmů právnických osob a daně silniční. V teoretické části je uvedena charakteristika jednotlivých neziskových organizací, dále ...