Now showing items 1-5 of 5

 • Daňová optimalizace v kontextu pořizování dlouhodobého hmotného majetku 

  Kyselková, Veronika
  Bakalářská práce se zaměřuje na daňovou optimalizaci v kontextu pořizování dlouhodobého hmotného majetku u vybraných podnikatelských subjektů. V analytické části jsou představeny obchodní společnosti a uvedeny jednotlivé ...
 • Optimalizace zdanění právnické osoby 

  Bibrová, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou daně z příjmu, konkrétně návrhem snížení daně u konkrétní právnické osoby dle platných právních předpisů. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první části se zaobírá ...
 • Optimalizace zdanění právnické osoby 

  Lukschanderlová, Petra
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku daně z příjmů právnických osob. Jejím cílem je přiblížit význam daňových pojmů a daňovou optimalizací docílit co nejnižší daňové povinnosti u konkrétní právnické osoby. Následně ...
 • Zdanění subjektu neziskového sektoru - vybrané účetní jednotky 

  Sklenářová, Petra
  Bakalářská práce se zabývá neziskovou organizací a následně jejím zdaněním z pohledu daně z příjmů právnických osob a daně silniční. V teoretické části je uvedena charakteristika jednotlivých neziskových organizací, dále ...
 • Zdaňování vybrané kategorie příjmů - návrhy a doporučení 

  Ubrová, Klára
  Bakalářská práce je zaměřena na zdanění příjmů ve vybrané společnosti. Jedná se o snahu snížit daňovou povinnost v oblasti příjmů právnických osob za pomocí daňových odpočtů na výzkum a vývoj. V první části práce dochází ...