Now showing items 1-6 of 6

 • Daňová optimalizace fyzické osoby 

  Jasná, Sabina
  Tématem bakalářské práce je daňová optimalizace vybraného subjektu. Subjektem je v této práci vybraná fyzická osoba se sídlem v České republice. Hlavním cílem práce je určit a zhodnotit současnou daňovou zátěž a tu ...
 • Optimalizace daňové povinnosti fyzických osob dosahujících příjmů ze sdílené ekonomiky 

  Hlůšková, Kateřina
  Tato bakalářská práce na téma „Optimalizace daňové povinnosti fyzických osob s příjmy ze sdílené ekonomiky“ se zabývá velmi aktuálním tématem. Pojednává o příjmech z provozování této činnosti a zdaňování těchto příjmů. V ...
 • Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu 

  Neumannová, Denisa
  Bakalářská práce se zabývá výběrem nejvíce vyhovující právní formy podnikání z pohledu minimálního daňového zatížení. U konkrétního podnikatelského subjektu dochází ke stanovení daňové povinnosti, která je následně porovnávána ...
 • Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu 

  Heger, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na vhodnou volbu formy podnikání a stanovení nejvýhodnější daňové optimalizace subjektů, působících v ekonomickém prostředí České republiky. Práce zobrazuje daňovou povinnost u vybraných forem ...
 • Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu 

  Štěpánková, Markéta
  Bakalářská práce je zaměřena na výběr nejvýhodnější formy podnikání na území České republiky za pomocí optimalizace daňové povinnosti. Porovnává různé formy podnikání a jejich daňové zátěže a tyto poznatky jsou poté ...
 • Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu 

  Střihavka, Viktor
  Bakalářská práce je v teoretické části zaměřená na právní formy podnikání a jejich specifika, dále obsahuje základní pojmy týkající se zdanění fyzických a právnických osob včetně způsobů výpočtu základu daně a daňové ...