Now showing items 1-1 of 1

  • Přechod z daňové evidence na účetnictví 

    Nguyenová, Žaneta
    Bakalářská práce se zabývá problematikou přechodu z daňové evidence na účetnictví. V první části jsou popsána teoretická východiska a základní právní úprava. V druhé části je vysvětlen postup přechodu z daňové evidence na ...