Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace daně z příjmů právnické osoby 

    Čurillová, Miriam
    Bakalárska práca sa zameriava na daň z príjmu vybranej právnickej osoby a zákonné možnosti jej optimalizácie. Práce pozostáva z troch častí. Prvá časť je zameraná na teoretické východiská a poznatky v skúmanej oblasti. V ...
  • Zdanění příjmů právnické osoby v České republice a na Slovensku 

    Žiak, Ján
    Bakalárska práca je zameraná na zdanenie príjmu právnických osôb v Českej a Slovenskej republike a na možnosti daňovej optimalizácie. Teoretická časť obsahuje definície a objasňuje odborné pojmy. Následne je vykonaná analýza ...