Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace daně z příjmů právnické osoby 

    Čurillová, Miriam
    Bakalárska práca sa zameriava na daň z príjmu vybranej právnickej osoby a zákonné možnosti jej optimalizácie. Práce pozostáva z troch častí. Prvá časť je zameraná na teoretické východiská a poznatky v skúmanej oblasti. V ...