Now showing items 1-2 of 2

  • Finanční analýza a návrh optimalizace provozu rodinného podniku 

    Musilová, Lenka
    Tato bakalářská práce se zaměřuje na finanční analýzu rodinného podniku Pekařství Balabán z Veverské Bítýšky s cílem návrhu optimalizace provozu a zároveň zvýšení zisku. Bakalářská práce je rozdělena na tři hlavní částí – ...
  • Rozvoj malého rodinného podniku 

    Nováková, Eliška
    Bakalářská práce se zabývá rozvojem malého rodinného podniku. Teoretická část obsahuje podklady z oblasti podnikání. Následuje analytická část, kde je podrobně popsáno jak vnitřní, tak i vnější prostředí konkrétního podniku. ...