Now showing items 1-20 of 97

 • Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod 

  Spasibionak, Karyna
  Bakalářská práce se zaměřuje na ocenění finančního stavu společnosti NOTINO s.r.o. s použitím finanční analýzy, pak pomocí statistických metod s následným využitím analýzy časových řad vybraných ekonomických ukazatelů. ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Matoušek, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na výpočet a následné hodnocení ekonomických ukazatelů zvolené společnosti za použití finanční analýzy a statistických metod pro predikci budoucího vývoje zvolených indikátorů. V práci ...
 • Analýza vybraných ekonomických ukazatelů s využitím statistických metod 

  Valentová, Aneta
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou ekonomických dat společnosti Kiwi.com s využitím statistických metod. Práce je rozdělena do tří částí. První část je zaměřena na teoretická východiska práce, druhá část je praktická, ...
 • Financování podnikatelských aktivit 

  Pavličková, Martina
  Bakalárska práca sa zaoberá financovaním podnikateľských aktivít. Vo svojej práci som sa zamerala na financovanie kúpy nových priestorov v danej spoločnosti. Bakalárska práca má 3 hlavné časti. Prvá časť je zameraná na ...
 • Finanční analýza a návrh optimalizace provozu rodinného podniku 

  Musilová, Lenka
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na finanční analýzu rodinného podniku Pekařství Balabán z Veverské Bítýšky s cílem návrhu optimalizace provozu a zároveň zvýšení zisku. Bakalářská práce je rozdělena na tři hlavní částí – ...
 • Finanční analýza podniku a návrhy na její zlepšení 

  Duchoň, Adrián Andrej
  Bakalárska práca je zameraná na zhodnotenie doterajšieho ekonomického vývoja podniku pomocou finančnej analýzy v období 2014 – 2018. Prvá časť bakalárskej práce sa zaoberá teoretickými poznatkami. V druhej časti práce je ...
 • Finanční analýza společnosti Kubíček - Amis spol. s r.o. 

  Pavlíček, Igor
  Bakalářská práce má za cíl zhodnotit finanční situaci společnosti Kubíček-Amis, spol. s r.o. pomocí vybraných metod finanční analýzy v období 2013–2017, interpretovat výsledky a na jejich základě navrhnout vhodná doporučení ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Holasová, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku, následnou analýzou a návrhy na zlepšení. Práce je rozdělena na dvě hlavní části – teoretickou a analytickou. V první teoretické části jsou popsány základní ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Závišková, Růžena
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace podniku Cars Trade M&M, s.r.o. za období 2012-2017. Finanční situace podniku je zhodnocena pomocí vybraných metod finanční analýzy. V první části práce jsou ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Demčáková, Lucie
  Bakalářská práce je zaměřena na finanční situaci společnosti OHL ŽS, a.s. za roky 2014 až 2017 a návrhy na její zlepšení. První část práce uvádí cíle, teoretická východiska a hodnocení společnosti pomocí vybraných metod. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Vaverka, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace firmy FPO s.r.o. v letech 2013-2017 pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Data pro ukazatele budou vycházet z účetních výkazů vybrané firmy. Výsledky ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Hnátnická, Jitka
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace podniku VVS Verměřovice s.r.o. za období 2014–2017. V první části je obsažena teorie, ve které jsou popsány jednotlivé metody finanční analýzy. Tyto metody ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Bártová, Lenka
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace ve společnosti HEDVA, a.s. za období 2013-2017. Hodnocení společnosti je založeno na použití metod finanční analýzy. První část bakalářské práce se zabývá ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Klabanová, Kateřina
  Tato bakalářská práce s názvem „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ hodnotí finanční situaci a finanční zdraví SAKO Brno, a.s. a jeho konkurenta FCC Česká republika, s.r.o. za období 2010-2017. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Bebjak, Daniel
  Bakalárska práca je zameraná na zhodnotenie finančnej situácie vo vybranej spoločnosti v rokoch 2013-2017. Práca je rozdelená na tri časti. Prvá časť obsahuje teoretické východiská práce, ktoré sú potom ďalej použité v ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Skoupá, Zdena
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti Xella CZ, s. r. o., za období 2013–2017. V teoretické části jsou rozebrány metody a ukazatele finanční analýzy, se kterými poté pracujeme v analytické ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Cink, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti ASV, v. d., za období 2012–2017. Práce je rozdělena na tři části, teoretickou, analytickou a návrhovou. V teoretické části jsou popsány metody finanční ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Vostálová, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podnikatelského subjektu LESCUS Cetkovice, s. r. o. za rok 2013-2017. Na základě účetních výkazů a metod finanční analýzy je zjištěn aktuální stav podnikatelského ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Jínková, Monika
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace ve vybraném podniku STRA spol. s r.o. za roky 2013 až 2017 a následné návrhy na její zlepšení. Teoretická část práce se zaměřuje na stanovení cílů, postupů a dále ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Jedličková, Tereza
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení za období 2013-2017 společnosti INTEGRA, a.s. pomocí metod finanční analýzy. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou část a ...