Now showing items 1-1 of 1

  • Využití nástrojů projektového managementu v praxi 

    Markulchak, Alina
    Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku využiti nástrojů projektového managementu ve společnosti KREITANA s.r.o..V první časti bakalářské práce popsány teoretické znalosti projektového managementu. Druha analytická ...