Now showing items 1-2 of 2

  • Tvorba investičního portfólia 

    Ochodnický, Dušan
    Bakalářská práce se věnuje skladbě investičního portfolia smíšeného fondu kvalifikovaných investorů na základě specifických požadavků managementu společnosti za stávajících podmínek na trhu. Výsledky této práce mohou být ...
  • Tvorba portfolia akciového fondu kvalifikovaných investorů 

    Synek, Jan
    Předmětem bakalářské práce je vypracování návrhu investičního portfolia oborově zaměřeného fondu kvalifikovaných investorů se zaměřením na společnosti těžící zlato. Teoretická část práce je zaměřena na popis fondů ...