Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Šmídová, Daniela
    Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti TNT EXPRESS WORLDWIDE, spol. s.r.o. v letech 2012–2017. První část vymezuje cíle práce a metody zpracování. Následuje teoretická část popisující základní ...