Now showing items 1-2 of 2

  • Metody plánování a řízení zakázek s ohledem na náklady 

    Paška, Tomáš
    Bakalárska práca sa zaoberá priebehom zákazky v sprostredkovateľskej firme Tower Finance a.s., konkrétne analýzou procesu a vytvorením návrhu na zlepšenie, ktorý zabezpečí rast celej spoločnosti a zvýši spokojnosť klientov.
  • Návrh plánování a řízení zakázek z pohledu OSVČ 

    Paška, Tomáš
    Bakalárska práca sa zaoberá priebehom zákazky v sprostredkovateľskej firme Tower Finance a.s., konkrétne analýzou procesu a vytvorením návrhu na zlepšenie, ktorý zabezpečí rast celej spoločnosti a zvýši spokojnosť klientov.