Now showing items 1-2 of 2

  • Tvorba investičního portfólia 

    Ochodnický, Dušan
    Bakalářská práce se věnuje skladbě investičního portfolia smíšeného fondu kvalifikovaných investorů na základě specifických požadavků managementu společnosti za stávajících podmínek na trhu. Výsledky této práce mohou být ...
  • Tvorba portfolia fondu kvalifikovaných investorů 

    Rudy, Michael
    Cieľom tejto bakalárskej prace je pomocou fundamentálnej analýzy vytvoriť portfólio s akciami svetových spoločností pôsobiacich v energetike. Teoretická časť sa zaoberá legislatívou fondov kvalifikovaných investorov, ich ...