Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Hlávková, Markéta
  Bakalářská práce se zabývá zajištěním a vymáháním pohledávek. Teoretická část charakterizuje pohledávky z právního, účetního, daňového a ekonomického hlediska. Analytická část je věnována analýze stávajícího způsobu zajištění ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Svobodová, Denisa
  Práce se zabývá problematikou pohledávek v obchodní korporaci s hlavním důrazem na pohledávky po lhůtě splatnosti. Na základě finanční analýzy, rozboru pohledávek a interních směrnic ve společnosti jsou v práci navrhnuta ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Teplá, Markéta
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku správného řízení pohledávek ve vybrané obchodní korporaci. Jedná se zejména o ty pohledávky, které již mají uplynulou dobu splatnosti. Hlavním cílem je analýza přístupu ...