Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Zapletal, Jakub
    Moje bakalářská práce se zaobírá finanční analýzou společnosti Zeppelin CZ s.r.o. v rozmezí let 2013 až 2017. V první části bakalářské práce se zaobírám cíli a metodikou této závěrečné práce. V teoretické části se věnuji ...
  • Návrh strategie náborového procesu pro výrobní podniky 

    Špačková, Kristýna
    Hlavním cílem bakalářské práce je navrhnout doporučení v oblasti náborového procesu personální agentuře Randstad s.r.o. Bakalářská práce se skládá z teoretické, analytické a návrhové části. Hlavním nástrojem sběru dat bylo ...