Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh změn systému hodnocení zaměstnanců ve vybrané společnosti 

    Votápková, Anna
    Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku hodnocení zaměstnanců ve vybrané společnosti. Práce je rozdělena do tří částí. První část se věnuje představení teoretických východisek nezbytných pro zpracování této práce. ...
  • Účetní a daňové aspekty zaměstnaneckých benefitů 

    Kročáková, Tereza
    Bakalářská práce se zaměřuje na téma zaměstnaneckých benefitů a specifikuje jejich účetní a daňové aspekty. Práce analyzuje současný systém poskytovaných benefitů pro zaměstnance v konkrétním společnosti a obsahuje návrh ...